ਗਰੇਡ 9 ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਬਕ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਰਮਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਧਾਰਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 10 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ

ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੋਡ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਭਾਸ਼ਣ ਪੈਟਰਨ

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਟਰਨ

ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਅਲਵਿਦਾ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਜਰਮਨ ਪਰੰਪਰਾ

ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨ ਆਈਲਰ, ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ

ਜਰਮਨ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ

ਜਰਮਨ ਆਰਟਿਕਲਜ਼

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਡੇਰ ਦਾਸ ਡਾਇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ

ਜਰਮਨ ਕੀ ist das ਸੀ?

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸੇਸੈਂਸ ਲੈਕਚਰ

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਜਰਮਨ ਅੱਕੂਸੈਟੀਵ

ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ

ਜਰਮਨ ਪਹਿਰ

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲਾਜ਼

ਜਰਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼

ਜਰਮਨ ਫ਼ਲ

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਜਰਮਨ ਸ਼ੌਕ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ