ਜਰਮਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, Adjektive

1

ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਰਮਨ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੂਚੀ

ਜਰਮਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, Adjektive

Öğrenmek Wie? ”= ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਬਕਾ. Wie ist dein Lehrer? (ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?)
- ਏਰ ਇਸਟ ਗਟ / ਲੈਂਗਵੈਲੀਗ / ਨੇਟ. (ਉਹ ਚੰਗਾ / ਬੋਰਿੰਗ / ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ.)
Wie ist dein Zimmer? (ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?)
- Es ist Hell und gross. (ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ.)   ADJEKTIV: TKRKISCH: BEISPIELSATZ:

 


ਅਚਤਲੋਸ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡੂ ਬਿਸਟ ਅਬਰ ਅਚਲੋਸ.
ਹੇਠਲੇ ਪੁਰਾਣੇ / ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਨ ਫਹ੍ਰਾਦ ist alt.
ਬੇਕਮ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਬਿਲਿਗ ਸਸਤਾ ਡੇਰ ਸਕੈਲ ist ਬਿਲਗ.
ਬਲੂ ਬਲੂ ਮੈਂ ਸਕੈਲ ਇਸਲਈ ਨਿਕਟ ਬਲਾu.
ਅੰਨ੍ਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ
ਡੀਨ ਫ੍ਰਾਂਡ
ਇਹ ਮਾੜਾ / ਬੁਰਾ ਮੀਨਾ ਨੈਚਬਰਿਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ich etwas bse.
ਬ੍ਰਾ brownਨ ਬ੍ਰਾ .ਨ ਇਚ ਕੌਫੇ ਈਨ ਬ੍ਰਾ Tasਨ ਟੈਸ਼ੇ.
ਬੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੰਗ ਮੀਨੇ ਮਾਮੀ ਮੈਗ ਬੁੰਟ ਕਲੀਡਰ.
ਡਿਕ ਚਰਬੀ / ਮੋਟੀ Sie ist ڈک und Alt.
doof stupid Er is doof, er versteht nichts.
einfach ਸਧਾਰਨ / ਸਧਾਰਣ
ਗੰਭੀਰ ਬੀਸਟ ਡੂ ਅਰਨਸਟ?
ਗਲਤ ਗਲਤ Dein Satz ist falsch.
ਫਰਿਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਡੀਜ਼ਰ ਫਿਸ਼ ਇਸ਼ ਫਰਿਸ਼.
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ Ich stehe früh auf.
ਜੈੱਲਬ ਪੀਲਾ Ihre ਬਲੂਜ਼ ist gelb.
Gern ਸ਼ੌਕੀਨ Wir lernen Gern Deutsch.
ਗਲੈਕਲਿਚ ਖੁਸ਼ Ich ਬਿਨ Sehr glücklich.
ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਗ੍ਰੂ ਸਲੇਟੀ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਟੋਪੀ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ.
ਸਕਲ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਕਾਮਲ ist gross.
ਹਰਾ ਹਰੇ Der Baum ist noch grün.
ਗੁੜ ਚੰਗਾ Ich finde den Stundenplan ਗਟ.
hart sert ਦਾਸ ਬਰੋਟ ist aber hart.
Heiss ਗਰਮ Es ist heiss heute.
Hoch ਉੱਚ ਅਨਸੇਰੇ ਵੋਹਨੰਗ ist nicht so hoch.
hübsch ਪਿਆਰਾ Meine Freundin ist hübsch.
ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਲਚਸਪ Deutsch finder Iich interessant.
ਕਲਟ ਠੰਡਾ ਹੈ
ਨਿਕਾਰਾ ਕੰਪਿ corruptਟਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ.
ਕਲੇਨ ਛੋਟਾ ਮੇਨ ਬਰੂਡਰ ist noch klein.
komisch funny Ich meine, Nejat Uygur ist komisch.
ਕ੍ਰੈਂਕ ਮਰੀਜ਼ ਬੀ ਬਿਸਟ ਡੂ ਹੇਟ ਕ੍ਰੈਂਕ?
ਕੁਰਜ਼ ਸ਼ੌਰਟ ਦਾਸ ਲਾਈਨਲ ist kurz.
ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਮਹਿਮਤ ਓਕੌਰ ist lang.
ਲੰਗਸਮ ਹੌਲੀ ਡਰ ਮਾਨ ਗਹਿਤ ਲੰਗਸਮ।
ਲੰਗਵੇਲੀਗ ਬੋਰਿੰਗ ਡਾਈ ਸਕੁਲੇ ist nicht langweilig.
ਲਰਟ ਉੱਚਾ
ਲੈਕਰ ਸੁਆਦੀ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ
Leicht ਸੌਖੀ / ਰੌਸ਼ਨੀ Deutsch ist leicht.
ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੀਜ਼ ਡਾਇ ਲੇਹਰਿਨ ਸਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਜ਼.
ਝੂਠ ਪਿਆਰਾ Unsere Katze ist sehr ਝੂਠ.
ਲਿਲਾਕ ਜਾਮਨੀ ਮੀਨ ਹੋਜ਼ ist nicht lilac.
ਆਧੁਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਕਾਰ ist modern.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? Ich bin jetzt.
nah ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ist nicht nah.
natürlich ਰੀਅਲ / ਬੇਸ਼ਕ ਡੇਰ ਸਲਾਟ ist natürlich.
neu ਨਵਾਂ ਡੀਜ਼ ਸਕਲੇਰਿਨ ist neu hier.
ਨੀਡ੍ਰਿਗ ਘੱਟ
neutig ਜਰੂਰੀ Beim Deutsch-Lernen ist viel Arbeit netig.
ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ Ich gehe oft ins ਕੀਨੋ.
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਹਾਨ ਡੂ ਬਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ.
ਅਮੀਰ ਮੀਨ ਓਨਕੇਲ ਇਸਟ ਰੀਚ.
ਅਮੀਰਟਿੱਗ ਸੱਜੇ ਦੀਨ ਸਾਟਜ ist nicht rich rich.
Rot red Unsere Fahne ist rot.
ਰੂਹਿਗ ਸ਼ਾਂਤ / ਸ਼ਾਂਤ
ਸਚਲੈਚਟ ਮਾੜਾ ਈ ਐਸਟ ਸਕਲੇਚਟ ਹੀਟ.
ਸਕੈਨਲ ਫਾਸਟ / ਤੇਜ਼ ਏਰ ਗੇਹਟ ਸਕਨੇਲ ਇਨ ਕਲੋ.
sch beautifuln ਖੂਬਸੂਰਤ Meine Freundin ist sehr schön.
ਸਚਵਾਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਓਪਾ ist schwach, denn er ist alt.
ਸੀਵਰ ਹੋਜ਼ ist schwarz.
ਸਕੂਵਰ ਸਖਤ / ਭਾਰੀ
spaet Skip Er kommt imre spaet nach Hause.
S sweetss ਮਿੱਠਾ / ਪਿਆਰਾ Der Hunig ist Süss.
ਮਹਿੰਗਾ ਮਿੰਗ ਰਿੰਗ ist teuer.
ਡਿutsਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ / ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੂ ਬਿਸਟ ਅਬਰ ਟੋਲ.
ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਮੈਂ ਪੁਲੀ ist sehr warm.
ਵੇਚ ਨਰਮ ਮੈਂ ਪੁਲੀ ist weich und warm.
Weiss ਚਿੱਟੇ ਦਾਸ Papier ist weiss.
wichtig ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ist nicht so wichtig.
ਵਿਰਕਲੀਚ ਰੀਅਲ ਕੋਮਸਟ ਡੂ ਵਰਕਲੀਚ ਮਿਟ ਅਨਸ?
ਜ਼ੁਫਰੀਡੇਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਛ ਬਿਨ ਜ਼ੁਫਰੀਦੇਨ ਮਿੱਥ ਹੈ.

UNਬੰਗ: ਪਾਸਟ ਵੋਹਿਨ ਸੀ?ਜ਼ੇਵਈ ਡਿੰਗ ਹਬੇਨ ਡਾਈ ਗਾਲੀੀਆਈ ਆਈਜੀਨਸਚਏਟ

der Zucker, der ਹੋਨੀਗ _______ spannend (ਮਜ਼ਾਕੀਆ)

die Zitrone, der Essig _______ ਕੋਸਟਬਾਰ (ਕੀਮਤੀ)

der Schnee, die Milch _______ flüssig (ਪ੍ਰਵਾਹ)

das blut, die Tomate _______ gefährlich (ਖ਼ਤਰਨਾਕ)
)
das Messer, die Schere _______ niedlich (ਪਿਆਰਾ)

der Nagel, der Nagel _______ suß (ਮਿੱਠੀ)

der Kreis, ਮਰ ਕੁਗੇਲ _______ rund (ਦੌਰ)

ਡੇਰ ਬਰਗ, ਡਾਈ ਟਰਮ _______ ਜੰਗ (ਜਵਾਨ)

ਦਾਸ ਵਾੱਸ਼ਰ, ਦਾਸ ਡਾਇ _______ ਰੋਟ (ਲਾਲ)

ਦਾਸ ਬੁਚ, ਡਰ ਮੂਵੀ _______ ਵੇਅ (ਚਿੱਟਾ)

der Lärm, der Krach _______ ਸਾਉਰ (ਖੱਟਾ)

ਦਾਸ ਸੋਨਾ, ਦਾਸ ਪਲੈਟੀਨਮ _______ gemütlich (edਿੱਲ)

der ਟਾਈਗਰ, ਡੇਰ ਲਵੇ _______ ਸਪਿਟਜ਼ (ਪੁਆਇੰਟ)

ਦਾਸ ਮਡਚੇਨ, ਡੇਰ ਜੰਗਲ _______ ਹਾਰਟ (ਸਖ਼ਤ)

ਡੇਰ ਗ੍ਰੀਸ, ਮਰ ਗਰੀਸਿਨ _______ ਹੋਚ (ਉੱਚਾ)

der Vogel, die ਕਾਟਜ਼ੀ _______ ਸਕਾਰਫ (ਮਸਾਲੇਦਾਰ / ਤਿੱਖੀ)

das Eisen, der Stein _______ ਲੌਟ (ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ)

ਦਾਸ ਸੋਫਾ, ਡੇਰ ਸੈਸਲ _______ ਸਬ (ਪੁਰਾਣਾ / ਪੁਰਾਣਾ)

das Glas, das wasser _______ lästig (ਅਪਮਾਨਜਨਕ)

ਮਰ ਮੈਕ, ਮਰਨ ਫਲੀਜ _______ ਡ੍ਰਚਸਟੀਚਿਗ (ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ)

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਜ਼ ਡਾਈਜ, ਸਚੇਨ ਓਡਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ?


Eine Krankheit, die man heilen kann, _______ fruchtbar.Eine Krankheit, die man nicht heilen kan, _______ arbeitslos.

ਆਈਨ ਗੇਜੇਨਸਟੈਂਡ, ਡੇਰ ਲੀਚਟ ਜ਼ੇਰਬ੍ਰਿਚਟ, _______ ਲੇਜ਼ਰਲਿਚ.

ਈਨ ਗੇਜੇਨਸਟੈਂਡ, ਡੇਰ ਨਿਕਟ ਲੀਚਟ ਜ਼ੇਰਬ੍ਰਿਚਟ, _______ ਨਿugਜ਼ੀਅਰਿਗ.

ਈਨ ਫੀਲਡ, auf dem viel wachst, _______ ਅਣਫੁੱਤਰ.

ਈਨ ਫੀਲਡ, auf dem nichts wächst, ist _______ unlösbar.

ਈਨ ਸਕ੍ਰਿਫਟ, ਡਾਇ ਮੈਨ ਮੈਨ ਲੀਚਟ ਲੇਸਨ ਕਾਨ, ਆਈ ਐੱਸ _______ ਫਰੇਚ.

ਈਨ ਸਕ੍ਰਿਫਟ, ਡੀ ਮੈਨ ਨਿਕਟ ਲੇਸਨ ਕੈਨ, ist _______ unglücklich.

ਈਨ ਪਰਸਨ, ਡਾਈ ਜ਼ੀਵੇਈ ਸਪ੍ਰੈਚਨ ਸਪ੍ਰਿਸ਼ਟ, ist _______ falsch.

ਈਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਾਸ ਮੈਨ ਨਿਕਟ ਲਿਸਨ ਕਾਨ, ਇਸ _______ ਸਾਉਰ.

Eine Person, die keine Arbeit hat, is _______ süß / saftig

ਈਨ ਪਰਸਨ, ਮਰ ਜਾਵੋ ਵਿਸਨ ਮਛੇਟ, ਇਹ _______ ਰੋਹ.

ਈਨ ਪਰਸਨ, ਡਾਇ ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਬੀਟ, _______ unerwünscht.

ਈਨ ਪਰਸਨ, ਡਾਇ ਰੋਟੇ ਹੇਅਰ ਟੋਪੀ, is _______ ਸਟੰਪ.

ਈਇਨ ਜਿਗਨੈਸਟ, ਡੇਨ ਨਿਚ ਬ੍ਰਚੈਨ ਕਨ, ਆਈਟੀ _______ਲੀਅਰ / ਫਰੀ.

ਆਈਨ ਗੇਜੇਨਸਟੈਂਡ, ਡੇਨ ਮੈਨ ਜੀਬਰਾਉਚੇਨ ਕਾਨ, ______ ਆਫਿਨ

ਆਇਨ ਰਾਉਮ, ਡੈਮ ਵੀਅਲ ਮੈਨਚੇਨ ਸਿੰਡ ਵਿੱਚ, ______ kalt ਹੈ.

ਆਇਨ ਰਾਉਮ, ਡੈਮ ਨਿਇਮੈਂਡ ਇਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ _______ ਸਕਮਟਜ਼ੀਗ ਹੈ.

ਆਈਨ ਫਿਲਮ, ਡੇਰ ਨਿਚਟ ਇੰਟਰਐਸੈਂਟੈਂਟ ist, is _______ ਸਕਮਟਜ਼ੀਗ.

ਅਣਵਿਆਹੇ fpfel ਸਿੰਡ _______ zerbrechlich.

Reifes Obst is is _______ unleserlich.

Ungekochtes Gemüse ist _______ ਹੀਲਬਰ.

Unerzogene Kind sind _______ zweisprachig.

Ungewaschene Wäsche sind _______ unzerbrechlich.

Ungeheizte Räume sind _______ unheilbar.

ਅਨਬੇਸਟਜ਼ ਪਲੇਟਜ਼ ਸਿੰਡ _______ ਰੋਥਾਰਿਗ.

Unverschlossene Türen sind _______ überfüllt.

Ungeschliffene Messer ਸਿੰਡ _______ ਲੀਅਰ.

Ungeputzte Schuhe sind _______ ist sportslich.

ਗੈਰ ਰਸਾਲੇ ਗੈਸੇਟ ਸਿੰਡ _______ is unsportlich.

ਅਣਫਿriedਰੀਡੇਨ ਮੈਨਚੇਨ ਸਿੰਡ _______ is unbrauchbar.

ਅਣਜਾਨੋ ਏਰਗੇਬਨੀਸ ਸਿੰਡ _______ ist brauchbar.

 

      ਮਿਖਾਇਲ
DEUTSCHLEHR ਹੈ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  1. ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਵਧਾਈ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.