ਦਾਸ ਡਿutsਸ਼ੇ ਐਲਫਾਬੇਟ, ਜਰਮਨ ਲੈਟਰਸ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ (ਦਾਸ ਡਿਊਸ਼ ਵਰਣਮਾਲਾ), ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ) ਨਾਮਕ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਦਾਸ ਡਿਊਸ਼ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।, ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ

ਜਿਸ ਲਈ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾਮਕ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਆਉ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਅਲਮੈਨਕੈਕਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨਾਮਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਠ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।


ਜਰਮਨ ਅਲਫ਼ਾੈਬ (ਦਾਸ ਡਿਊਟਸ ਐਫ਼ੀਫੈਬਟ)

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ। ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 26 ਅੱਖਰ ਅਤੇ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਹਨ।

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ

 • a: aa
 • b: ਹੋ
 • c: ਸੇ
 • d:
 • e: ee
 • f: ef
 • g: ge
 • h: ha
 • i: II
 • j: ਯੋਟ
 • k:
 • l: ਹੱਥ
 • m: em
 • n: en
 • o: oo
 • p: ਪੀ
 • ਸ: ਕੁ
 • r: er
 • s
 • t: ਤੇ
 • u: uu
 • v: fau
 • ਡਬਲਯੂ: ਅਤੇ
 • x: ix
 • y: ਅਪਸਿਲਨ
 • z:tset
 • ä: ਏਈ (ਇੱਕ ਅਮਲੌਟ)
 • d: ao (ਓ umalaut)
 • ü: üü (u ulalat) 
 • ß: es ਸੈੱਟ

ਹੇਠਾਂ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ - ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ
ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ - ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ 26 ਅੱਖਰ ਅਤੇ 4 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ Ä, Ö ਅਤੇ Ü ਅੱਖਰ A, O ਅਤੇ U ਦੇ umlaut ਰੂਪ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਰ ß (ਐਸਟਸੈੱਟ) ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸ ਐਸ (ਡਬਲ) ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਖਰ ß ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ capital ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚਲੀ ਅੱਖਰ i ਦਾ ਅਪਰਕੇਸ ਅੱਖਰ I ਹੈ, ਅੱਖਰ I ਨਹੀਂ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਈ ਅੱਖਰ (İ) ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. ਇਥੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਆਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.


ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ

ਜਰਮਨ ਪੱਤਰ

ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ


ਆਉ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ:

a: aa

b: ਹੋ

c: ਸੇ

d:

e: ee

f: ef

g: ge

h: ha

i: II

j: ਯੋਟ

k:

l: ਹੱਥ

m: em

n: en

o: oo

ਓ: ਓ

p: ਪੀ

q: qu

r: er

s

t: ਤੇ

u: uu

ü: üü

v: fau

w: ਅਸੀਂ

x: ix

y: üpsilont

z: ਸੈਟ

ä: ਏ

ß: es ਸੈੱਟ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ letters, Ğ, İ, letters ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OD-Ğ-OD, ਜਿਵੇਂ ਮੋਡਰਨ, ਯੇਮੂਰ, ਅਲਾਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ - ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, Ğ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਤੇ Ş ਐਸ.

ਜਰਮਨ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ

ਜ਼ਮਾਨੇ

TSE

A

GE

D

A

S

ਜਪਾਨ

YOT

A

PE

O

EN

Upsilon

A

ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ

ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ Q, W, X, ß ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਖਰ Turkish alphabet ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ

ਤੁਰਕੀ ਅੱਖਰ ਵਿਚ Ç, Ğ, Ş, İ, ı ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਰ, ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ei : ਜੇ ਪੱਤਰ e ਅਤੇ i ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ay ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

ie : ਜੇ ਪੱਤਰ i ਅਤੇ e ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ i ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

eu : ਜੇ ਪੱਤਰ e ਅਤੇ u ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ oy ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

sch : ਚਿੱਠੀ, ਚਿੱਠੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ş ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

ch : ਜੇ ਚਿੱਠੀ C ਅਤੇ H ਹਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ h ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

z : ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ z ts ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

au : ਜੇ ਚਿੱਠੀ A ਅਤੇ u ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ o ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

ph : ਜੇ ਪੱਤਰ p ਅਤੇ h ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ f ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

sp : ਜੇ ਪੱਤਰ s ਅਤੇ p ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਪੈਨਿਕਆਟਾਇਿਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

st : ਜੇ ਪੱਤਰ s ਅਤੇ t ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ PIB ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

s : s ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੈ z ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ s ਜਿਵੇਂ ਪੜੋ

ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ;


ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ

ਜਰਮਨ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਰਮਨ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ

ਨੋਟ: ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ä, ü, ö ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ (AUO(umlaut).

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸੰਜੋਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ä ਅੱਖਰ: ALT + 132 (Alt + 132 ਮਤਲਬ Alt ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ 132 ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ)
ß ਅੱਖਰ ALT + 225

ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ı: ALT + 0253
M: ALT + 0221
d: ALT + 0246
ü: ALT + 0252
ਜੀ: ALT + 0240
ç: ALT + 0231
ALT: 0222

ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਰਮਨ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ'ਤੇ 23 ਵਿਚਾਰਦਾਸ ਡਿutsਸ਼ੇ ਐਲਫਾਬੇਟ, ਜਰਮਨ ਲੈਟਰਸ"

 1. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 2. ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

  1. ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਰਮਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਰਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.

 3. ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ, ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ ਮਹਾਨ ਲੈਕਚਰ
  ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਕਵਾਸ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ

 4. ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ

 5. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

 6. ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ