ਸਕੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਜਰਮਨ ਅਭਿਆਸ

ਜਰਮਨ ਅਭਿਆਸ

ਗ੍ਰੇਡ 10 ਜਰਮਨ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।…

ਗ੍ਰੇਡ 9 ਜਰਮਨ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਰਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ…

11 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ…

9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤਰ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਨਜੰਕਟੀਵ 2 unਬੰਗਨ

ਸਾਡਾ ਜਰਮਨ Konjunktiv 2 Übungen ਵਿਸ਼ਾ ਜਰਮਨੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਮੈਨਕੈਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਡਨ…

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ ਅਭਿਆਸ

ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਕ ist das - ਅਭਿਆਸਾਂ

ਜਰਮਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਕ, is ist das, ਜਰਮਨ ਸਧਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਭਿਆਸ. ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਕੁਸ਼ਟੀਵ, ਜਰਮਨ ਨਾਮ- I ਕੇਸ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ

ਜਰਮਨ ਨਾਂਵ (ਅਕਕੂਸੈਟਿਵ) ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਨਾਂਵ i form, e case ਅਤੇ…