ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੁਨੇਹੇ

ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੁਨੇਹੇ

ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਗੀਤ, ਜਰਮਨ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਰਮਨ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਰਮਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ.ਪਿਆਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਰਸ ਜਰਮਨਕਸ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ germanx ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਰਮਨ ਫੋਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ,
aber wo ich bin, ਕੀ ich nicht bleiben,
ਅਬੀਰ ਮਰਸ ਆਈਚ ਲੇਬੇ, ਆਈ ich ਨੈਚਟ ਵਰਲੈਸਨ,
ਅਬੇ ਡੇਰ ਇਚ ਕੇਨੈ, ਵਸੀ ich nicht mehr ਸੇਨ,
aber wo ich lebe, ਵੀ ਕਰੇਗਾ ich nicht sterben,
aber wo ich sterbe, ਵੀ ich nicht hin,
ਬਲੀਿਬਨ ਵਾਨ ਇਚ, ਵੌ ich ਨਈ ਗਵੇਸੇਨ ਬਿਨ.
ਥਾਮਸ ਬ੍ਰਾਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 32. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਫ ਦੇ ਲਈ ਆਊਟ ਕਰੋ 1977

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ; ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
OLDGUM PLACE; ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ; ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਯਾਸਾਡੀਮ ਪਲਾਸ; ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ÖLECEGIMI; ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
ਥੌਮਸ ਬਰਾਸ ਕਾਰਗੋ 32 ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਸਿਸ ਵੇਡਰਡ ਵਾਈਸ, ਬੀਸ ਵੇਇਸ, ਰੋਸੇਨ ਵੇਰਡੇਨ ਰੋਡ, ਆਈ. ਵੀ. ਵੀ.
Ich lieb ਡਿਚ ਜੇਡੇਨ ਟੈਗ ਸੇਹਰ, ਡੂਚ ਹੇਟ ਲਿਬ ਆਈ
ਆਈਚ ਲਗੇਬ ਡੀਚ ਜੇਡੇਨ ਟੈਗ, ਏਨ ਬਿਸ਼ਕਨ ਮੇਹਰ, ਇਕ ਆੱਫ ਗੈਸਕੀਹਤ ਆਈਚ ਗੈਬ ਡੀਚ ਨੇ ਮੇਹਹਾਰ
Ich wollte in ich empfinde für dich. Doch ich ਜੰਗ zu schüchtern es zu wagen, aber ich liebe Dich!
ich wollte nur dich, ich will nur dich, ich werde ich dich immer wollen.ich liebe dich!
Ich wollt ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! Du bist alles für mich zählt !!! ਓਨ ਦਚ ਵਾਰ ਏਨ ਟੈਗ ਓਹਨੇ ਸੋੱਨਨੇਸਚਿਏਨ !!!
ਇਚ ਵੂੰਸੇਚਟੇ, ਆਈਕ ਵੇਰੀ ਡਾਰ ਵਿੰਡ, ਡੇਰ ਸੈਨਟ ਡਚ ਡੈਈਨ ਹਾਰੇ ਡੇਰ ਸੋਨੇ, ਮਰਨ ਡਿਚ ਜ਼ੇਰਟਿਲਿਕ ਬਰਟਰਹਟ, ਅੰਡਰ ਡਰਡ, ਡੇਰ ਡੀਿਨਨ ਸਕਲਫ ਬਿਵਚ. Denn ich liebe Dich Ich sehen dein photo, und es kribbelt in mir Ich spuere ਡੀਇਨ ਕੁਸੇਸ, ਮੈਂ ਹਿਰਜ਼ ਸ਼ੈਂਕਕੇ ਆਈਚੀ ਡਾਰ
ਇਗ ਵਾਰੇ ਏਰ ਗਾਰਨ ਏਨ ਟ੍ਰੈਨਚੇਨ ਇਨ ਡੇਨਨ ਓਗਨ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਨਚੇਨ ਵੁਰੈਡ ਡਾਇ ਵਿਜੇਗੇਨ ਟੈਗ ਫਾਰ W.
ਇਗ ਵਾਰੇ ਏਰ ਗਾਰਨ ਏਨ ਟ੍ਰੈਨਚੇਨ ਇਨ ਡੇਨਨ ਓਗਨ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਨਚੇਨ ਵੁਰੈਡ ਡਾਇ ਵਿਜੇਗੇਨ ਟੈਗ ਫਾਰ W.


Ich wünschte, ich wäre der Wind ਡੇਰ ਸੋਨੇ, ਡਾਈਚ ਜ਼ਰਿਟਲਿਕ ਬੇਰੁਹਾਰ, ਅੰਡਰ ਡਰਡ, ਡੇਰ ਡੀਿਨਨ ਸਕਲਫ ਬਿਵਚ Denn ich liebe Dich
Ich würde jetzt sooo gerne wissen wie es dir geht! Ich würde lieber Ich würde lieber jahre meines lebends nehmen lassen, als die schönen Momente und ਅਗੇਨਬਲਾਂਇ ਮਿਟ ਡਿਰ ਜ਼ੂ ਮਿਸੇਨ
ਇੰਮੇਰ wenn mein ਡਿਸਪਲੇਅ erleuchtet ਲੁਕਣ Namen, mein Herz schlägt vor Freude ਐਮਆਰਐਫ, ਮਰ Schmetterlinge im Bauch fliege, ਫਿਰ Weiss ich werde ich liebe dich ਹੈ, ਜੋ ਕਿ immer!
ਡੈਨ ਹਿਮਲਲ ਮੋਚਟ ਆਈਜੀ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਡਿਸ਼ ਸ਼ਵੇਬੇਨ, ਏਇਨਿਨ ਜੈਨਜੈਨ Ich liebe dich!
ਡੌਕਲੇਨ ਡੈਕਨਲ ਨੈਕਟ ਹਿਨੌਸਲੋਉਫੈਨ ਦੀ ਹੌਲ ਸੋਹਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੈ: Ich liebe dich! ਸਕ੍ਰਿਏਇਨ ਆਈਐਚ ਜੇ ਨੈਕ 22: 00 ਛਾਪੋ!
ਮੀਨਮ ਹਰਜਾਨ ਟੂ ਐਚ ਬੇਬੀਨ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟਿਸ ਬਿਸਟ ਫਿ ਮਿਚ ਡੇਰ ਸਿਨ ਵੌਮ ਲੇਬੇਨ
ਅਣਗਿਣਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੂਇਨੈਂਡਰ ਸਈਹੱਟ ਆਦਮੀ ਸਿਲਬਰ! ਅਣਦੇਵਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਿਚ ਆਦਮੀ!
Indem ich sag ich liebe "ਇੰਨਡਰਅਰ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇੰਡ ਇਨ
ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ dich.ırgendwann irgendwann ich ich ਨੂੰ ਵੀ mich.ırgendwann sahst ਦੀ wuss, ich liebe dich Irgendwann wirst d Sagan: das ist mein grosse liebe .. Irgendwann!
jede nacht seh ich zu den sternen empor. ਡਾਇਰ ਸਟਰਨ, ਬਿਸਟ ਡੂ ਫੁਰ ਮਾਈਚ, ਡੈਨ über ਅਲੇਸ ਇਨ ਡੇਰ ਵਾਟ, ਆਈ ਸੀੱਚ ਲੇਚ ਡੀਚ!
ਜੇਡੇ ਸੇਕੁੰਡੀ ਮਿਸ ich ਇਕ ਡਿਚ ਡਿਨਕੇਨ. ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ.
ਯੇਦਮ ਮੇਨਿਸਚੈਨ ਨੇ ਗੌਟ ਏਨੀਨ ਸਟਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. ਨੂਰ ਮਿਰ ਨੱਚਟ, ਮਿਰ ਗੌਕੰਟ ਅਰ ਜ਼ਵੇਈ ਸੈਂਟਨ. ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ ਮੇਂ ਸੈਂਟਨ.
ਯੇਡਨ ਟੈਗ, ਜੇਡ ਸਟੰਡ, ਈਈਕ ਨੂਰ ਇਕ ਡੀਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਚ ਵਰਮੀਸ ਡੀਚ ਜੇਡੀ ਸੇਕੁੰਡੇ, ਆਈ. ਵੀ.
ਜੈੱਟ ਟਰੈਂਟ ਐਨਸ ਡਾਸ ਲੇਬੇਨ ਓ ਡੂਚ, ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ ਐਮਰ ਡੂਚ!
ਕੈਨ ਐਸ ਐਸਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬੇਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਆਰਮੀਨ ਜੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁਰ ਇਮਰ ਡੀਨ!
ਕੱਨ ਨਿਕਸ ਡਫੁਰ, ਡੇਰ ਹਾਰਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਜੈਨ ??? ਏਸ ਸਕਲੈਗਟ ਫੁਰ ਡੀਚ ich ਹਾਯਰਸ ਡੂ ਐਸ ਸੈਜੇਨ ?? ! ਮੇਰੇ !
ਕੇਨ ਵਾਲਟ ਕੈਨ ਸਗੇਨ, ਵਾਈ ਸੇਹਰ ਇਚ ਡਿਕਬ੍ਰੌਚਹੇ. ਕੇਨ ਨੇ ਕਾਨ ਗਾਣੇ, ਵਾਈ ਸੇਹਰ ਇਚ ਡੀਚ ਲਿਬੇ, ਅਤੇ ਕੇਇਨ ਗੈਸਚਿਟੇ ਕਨੇਰਜ਼ਹਲਨ;ਕੁਇਨਡੇਲ ਡੀਨ ਕਿਸਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਡੀਚ ਏਨ, ਡੇਨੈਨ ਟ੍ਰੁਮੇਨ ਵਿਚ. Ich liebe Dich !!
Lang IST der ਟੈਗ, noch länger nacht.ıch liebe Dich, Dich auf acht ਵਰਗੇ ਨਗਾਰਾ ਮਰ! ਮਿੱਤ ਦੀਰ mein Leben zu Leben-Einziges lohnt sich ਦਾਸ, denn ich liebe Dich ਦਾਈ !!!
ਲੈਸ ਮਿਚ ਡੀਨ ਲੀਬਸੇਮਾਸੇਨ ਸੇਇਨ, ਡੈਨ ਸਕਲਫ਼ਸਟ ਡੂ ਹੈੂਟ ਨੱਚ ਨਚਟ ਏਨ Wier lieben uns bis in den Morgen, ਡਾਨ ਵਰਜਿਸਸਟ ਡੂਇਨ ਸੋਰਗਨ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ! ਮਿਰਟ ਮਿਟ ਮਿਰ ਡੁਰਚ ਡੇਰ ਨਾਚਟ, ਲੂਬ ਮੀਚ ਬਿਸ ਡੇਰ ਟੈਗ ਐਰਵਾਟ!
ਲੈਸ ਮਿਚ überlegen, ਲਾਸ mich fragen, lass mich einfach nur sagen. ਏਸ ਕਿਮਟ ਵੌਨ ਹਰਜ਼ਨ ਵੋਲਰ ਲਿਟਟ, ਲਾਸ ਡ੍ਰ ਸਗੇਗਾ: ਵੋਲ ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਕਾਮ
Leidig ist es, nicht zu lieben, leidig auch fürwahr, zu lieben. ਏਬਰ ਲੀਇਡਰ ਅੱਲਸ ਬੀਈਡਜ਼ - ਲਫੇਨ ਓਹਨੇ ਗੇਜੈਂਲੀ.
ਡੰਕਬਰਕਿਤ ਵਿਚ ਲੀਬ ਸੇਈ ਵ੍ਹੈਰਟ ਲਿੱਬੇ ਨਮਮਟ ਸਿਚ ਡੈ ਜ਼ੀਟ ਟ੍ਰਾਮ ਡੇਲ ਟ੍ਰਾਮ ਡੇਰ ਲਿਏਬੇ ਡੈਨ ਟਰੌਮ ਡੇਰ ਈਵਿਗਕੇਟ ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ
ਲੀਬਰ ਅਰੀਸ ਵਰਲੀਅਰਰੇ ਅਤੇ ਡਿਚ ਹੈਬੇਨ Ich liebe Dich!
Lies mich nicht, ich bin eine gute botschaft, die dein leben verändern wird. ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ
ਡਾਈਰ und ਵੈਨ ਡੀ ਯੂ ਸੋਲਬਸਟ ਡੈਨ ਸਟੀਰਨ ਵਿਏਰ. ਆਈਚ ਲੀਚ ਡੀਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਡਸ ਸਟੇਕਟ
Mein ਹਮੇਸ਼ਾ blutet, ਹਮੇਸ਼ਾ brennt mein, mein ਹਮੇਸ਼ਾ zerbrösselt, es IST ਨੂੰ ਵੀ liebe zerreist.es, ਮਰ es wieder Zurecht schweißt! Ich liebe dich
ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਬਰਨੇਟ ਹੈ ਸਹਨਸਚਟ ਨਾਚ ਏਸ ਤੁਟ ਵੀਹ, ਡੈਨ ਡੂ ਬਿਸਟ ਨਚਟ ਹੈਰ ਡੇਰ ਸ਼ਮਰਜ, ਅਰ ਜ਼ੇਰਰੀਸੀਸਟ ਡਾਸ ਹਰਜ਼ ਮਿਰ. Du sollst es wissen: ich liebe dich so sehr.
ਮੈਰੀ ਹਰਜ ਜੰਗ ਲੜਾਈ! Doch jetzt schlägt es wieder glücklich wegen dir und dafür danke ich Dir ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਵਾਨ ਗੈਂਜ਼ਮ ਹਰਜਨ!
ਮੀਨ ਹਰਜ਼ਚੇਨ, ਡੈਸ ਵਿਅਰਡ ਇਮਰ ਸਚਲਗੇਨ. ਇੱਕ ਗੁਟੇਨ ਐਂਡ ਏ ਸਕਲੇਚਟਨ ਟੇਗੇਨ. ਈਨਜ਼ੀਗ ਅੰਡਰ ਐਲਿਨ ਫਾਰ ਡੀਚ - ਇਮਰਜੀਵਰੇਂਡ - ਈਵਿਗਲਿਕ! ਡੂ ਬ੍ਰੈਕੇਸਟ ਏਲਜ਼ ਦੁਰਚੇਨੈਂਡਰ, wofür ich Dir gern danken Mag! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
ਮਾਇਨ ਕਲੇਨਜ਼ ਹਰਜ਼, ਏਨ ਵਾਡਰ ਗੈਸਚਾ, ਏਫ ਈਿਨਮਮਲ ਐਸ ਵਿਲੀ ਗੋਰਸਰ ਯਾਰ! ਦਾਸ ਨੁਰ ਡੈਂਕ, ਡੇਨ ਆਈਚ ਲਿਚ ਡੀਚ!
ਮੇਨ ਲਿਬਰ ਸ਼ੇਟਸ ਆਈਚ ਲੇਬ ਡੀਚ ਸੀਹਰ ਆਂਡ ਆਈਜੀਜ ਗੈਬ ਡੀਚ ਨਾਈ ਨਾਈ ਵਾਈਟਰ !!!!!!!
ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ਟਸ ਏਚ ਲਿਬ ਬੈਚ ਡੀਚ ਸੀਹਰ, ਬਿੱਟ ਸੇਈ ਮੇਂ ਨੂਨਡੇਲਬਰ. Denn ich ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ nich ਦੇਵੇਗਾ
ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਸਕੇਟਸ ਆਈਚ ਲੇਬ ਡੀਚ ਸੀਹਰ, ਮੈਂ ਐਰਰਲੀਬੈਸਟਰ ਕੁਦਲਬਰਿ.
ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ੇਟਜ਼ ਆਈਚ ਲਿਟੇ ਡੀਚ. ਡਰਮ ਕੋਮ ਜ਼ੂ ਮਿਰੂੰਡ
ਮੇਨ ਲੱਬਰ ਸਕਟਸ, ਡੂਜ਼ਰ ਸਪੁਰਚ ਅਸਟ ਸਪੈਜ਼ੀਲ ਫੁਰ ਡਿਚ, ਵੇਲ ਨੂਰ ਡੀਚ, ਡੀਚ ਲਿਗੇ ਆਈ ਆਈ ਸੀ !!! ਡੀਇਨ ਐਂਗਲ
ਮੇਨ ਸਕਟਸ, ਡਾਈਜ਼ ਕਲੇਨ ਲਿਬੇਸੇਜਿਚਟ. "Ich liebe Dich! Ch Ich schreibe einzig und allein für Dich."
ਮੇਰੇ ਟਰੌਮ ਈਟ ਯੁੱਧ, ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ.ਡੂ ਬਿਸਟ ਮੇਨ ਲੇਬੇਨ ਅਤ ਅਲੇਸ ਫਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
ਮੀਨ ਐਗਜੈਂਨ ਸੇਨ ਇਮਰ ਡੀਨ ਬਿਲਡ. ਮੈਵਨ ਹਰਜਜ਼ ਮੇਨਿਐਮ ਕੋਪਫ ਬਸਟ ਇਮਰ ਨੂਰ ਡੂ ਵਿਚ Ich liebe Dich !!!
ਮੇਨ ਅਗਗੇਨ ਐੱਸ ਐਮਮੇਰ ਡੀਨ ਬਿਲਡ. ਮੀਨ ਹਰਜਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਂਡਿ ਡੀਨਨ ਨੈਨਨੇ. ਮੇਂਨੇਮ ਕੋਪਫ ਬਸਟ ਇਮਮਰ ਨੂਰ ਦੂ. Ich liebe Dich
ਮੀਨ ਹਰਜ਼ ਸਿਲਗ ਫਰ ਫਰ ਡਾਈਚ ਡੀਚ ਡੀਨਸ ਨਿਕਟ ਫੁਰ ਮਿਚ, ਸੋਲ ich ਟੂਨ ਡੈਮਿਟ ਆਉਚ ਡੀਨ ਹਰਜ਼ ਫਰ ਮਿਚ ਸਕਲੈਗਟ ???? Ich liebe Dich bitte gib mir eine Chance !!!!!!


Ich lietb dich sehr, darum will ich imer mehr.
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ.
ਆਈਚ ਲਿਬ ਡਿਚ ਇੰਨੀ ਮੈਨ ਗਲੇਬਟ ਅਸ ਕਾਉਮ, ਸਕਮੇਕਸਟ ਸੋਗਰ ਨੱਚ ਏਰਮੈਨਸ ਫਰੂਟ ਟ੍ਰਾਮ.
ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ."
ich ਲਿਬ ਡਾਈਚ ਇੰਨ ਸੀਹਰ ਵਾਈ ਕੇਇਨ ਐਂਡਰੇਨ ਮੇਹਰ ਬਿਟ ਲੇਸ ਮੀਚ ਨਈ ਏਲਿਨ ਡੇਨ ਏਨ ਲੇਬੇਨ
ਕੀ ਵਰਲਡ ਆਈ. ਸੀ. ਮੈਕੇਨ, ਵੈਨ ich ਡਚ ਨਿਚਟ ਹਾਟੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ. ਵੇਲ ਡੂ ਜ਼ਮ ਵਰਲਬੀਬੀਨ ਬਿਸਟ ਐਂਡ ਕਸੇਸ ਐਟਵਾਸ ਸੋਲਨਜ਼
ਆਈਚ ਲਿਬ ਡਿਚ ਹੈ, ਮੈਨ ਗਲੇਬਟ ਈ ਕਾਉਮ, ਸ਼ੀਮੇਕਸਟ ਫੁਰ ਮੀਚ ਸੋਗਰ ਨੱਚ ਏਰਮੈਨਸ ਫਰੂਟਟ੍ਰੌਮ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਡੀਨ, ਡੀਨ ਔਸਟੈਨ, ਡੀਨ ਓਸਟਰਾਹਲੂੰਗ, ਡੀਨ ਇੰਜਿਲਜੀਜ ਐਂਡ ਡੀਨ ਲਿਬੇ,
Ich Liebe deine Haare, deinen mund, aber vor allem deine Augen, weil die mich
Ich debe nhehe sehr, und wünsch. Dich einfach super toll
Ich ਪਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੁਮ ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Worten fassen ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ!
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ ਆਚ ਮੇਚ ਸ਼ਾਟਸ ਮੋਚ ਜੇਡੀ ਫ੍ਰੀਈ ਮਿੰਟ ਇਨ ਮਿਟ ਡਾਰ ਵਰਬਰਿੰਗਨ. ਬਿੱਟ ਮੇਨਮੇਮ ਹਰਜੈਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰਨੀ, ਵਿੰਨੀ ਵੇਵੀ ਐਰੈਂਡਸਟਨੀ, ਡੈਨ ਕੁਨੀਗ ਨ ਨਾਮ
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ Ich kann es dir nicht sagen, denn dann würde ich. ਏਬਰ: ਲਿੱਬਰ ਸਿਏ ਏਲਸ ਡੀਚ!
ich liebe dich egal geschieht, ich bin unendlcih froh dass es dich gibt. du bist mein leben, für dich würde ich alles geben!
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ.
Ich lébebe dich heute mehr als gestern. ਸ਼ਿਲੀਮ ਈਸਟ ਨੂਰ ਜ਼ੂ ਵਿਜ਼ਨ.
ICH LIEBE DICH ICH KANN NICHTS SLEEP! ICH BRAUCHE DICH MEIN HERZ RUFT NACH DIRN! im Fliegen!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਕੈਨ ਨਿਚਟਸ ਡਫੁਰ, ਦਾਸ ਸੀਚ ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਇੰਨ ਸੇਹੇਂਟ ਨੱਚ ਦਿਰ, ਹੋਸਟ ਡੂ ਈ ਸਜੇਨ ਹਾਯਰਸ ਡੂ ਈਸਗੇਜ
Ich liebe dich jeden tag soo sehr, doch heute lieb ich dich noch mehr!
ਆਈਚ ਲੀਬੇ ਦੋਚ ਕਨ ਨਿਖਟਸ ਦਫੁਰ, ਦਾਸ ਸੀਚ ਸੇਹੇਂਟ ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਨੱਚ ਦਿਰ. ਹੋਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਗਨ, ਐਸ ਸਕਲਗੇਟ ਨੂਰ ਫਰ ਡਿਚ ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ: ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਏਬੇ ਡਿਚ !!!!!!


ਆਈਚ ਲੀਬੇ ਦੋਚ ਕਨ ਨਿੰਕ ਦਫੁਰ, ਦਾਸ ਸੀਚ ਸੀਹੰਟ ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਨੱਚ. ਹੋਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਗਨ, ਐਸ ਸਕਲਗੇਟ ਨੂਰ ਫਰ ਡਿਚ ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ: ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਏਬੇ ਡਿਚ !!!!!!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਮੇਹਰ Du bist Ich lebe für dich! ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਮੇਹਰ ਐੱਲ ਡੀਨ ਸੋਨੇ, ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਮੇਹਰ ਏਲਸ ਡੈਨ ਮੋਂਡ! ਵਾਈਰੈਸਟ ਗੈਬਰ੍ਰਾਟ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਚ ਆਈ ਡਬਲ ਮੇਹਰਾ ਐੱਲਜ਼ ਐਕਸਜੇਂਸ ਸਟਰਨ ਮੀਚ ੱਮ !!!
ich liebe dich mein knuddlbär ich liebe dich über alles auf der ganzen welt !!
ਇਚ ਲਗੇਬੇ ਡਚ ਮੇਨ ਸਕੈਜ਼ਟੀਲੀਨ, ਆਈਚ ਮੋਚ ਫ਼ਰ ਐਮਰ ਬੇਈ ਦਿਰ ਸੀਿਨ ਇਫ ਬਰੂਕੇ ਡੀਚ, ਡੂ ਬਿਸਟ ਦਾਸ ਵਾਚਟਿਗਸਟ ਇਨ ਮੈਨੀਮੇ ਲੇਬੇਨ! ਬੁਸੀ ਬੈਟੀਅਮਸ
Ich liebe dich nicht nur einfach so: ich liebe dich gleich HAUFENWEISE!
Ich liebe dich nicht, weil ich bin wie ich bin, wenn ich bei dir bin.
Ich liebe dich nicht weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich weil ich dich liebe!
Ich lébebe dich nur ganz allein, drum schick ich eine SMS, ਮੇਰੇ ਸੋੱਨਨੈਂਚੈਚਿਨ
Wo oder wo! Ich liebe ਡਿਚ ਏਨਫੇਚ ਨੁਰ ਵੈਿਲ ਡੀਚ ਵੇਇਸ, ਡਸ ਐਸ ਡੀਚ ਜੀਬਟ, ਵਾਈ ਡੇਰ ਵਾਗੇਲ ਸੇਨ ਸੈਨ ਸਟਰਨ. ਜਾ ਇਚ ਹਾਸ਼ਿ ਕਿਚ ਜਾ ਇੰਨ ਜੈਨ!
ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. Denn du bist der Grund für mein Leben!
ich liebe dich so heiss wie der bock
ਰੋਸੇਨ ਵਾਰਡਨ ਵੇਅਸ ਬਿਸ ਵੈਜਸੇਸ ਰੋਸੇਨ ਵਾਰਡਨ ਰੋਡ, ਆਈ ਸੀਚ ਲੀਚ ਡੈਈਚ ਬਿਸ ਇਨ ਡੈਨ ਟੋਡ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੋ. ਇਫ ਸਾਈਨਜ਼ ਔਫ ਡੀਨਨਮ ਸਕੌਸ ਐਂਡ ਲੈਸੇਸ ਡੈਚ ਨੈਚਟ ਮੇਹਰ ਲੋਸ ਮੀਨ ਹਰਜ਼ ਗਹੋਰਟ ਨੁਰ ਦਿਰ, ੀਚ ਹਾਫਫੇ ਡੀਨਜ਼ ਆਚ ਮੀਰ ਓੱਫਟ ਬਨ ਇਚ ਏਨ ਬਿਸਚੇਨ ਜਮੇਨ, ਅੇਰ ੀਚ ਬਿਨ ਫਰ ਇਮਰ ਡੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਸੋ ਸੀਹਰ ਮੇਨ ਸਕਟਸ! ਈਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੀਚ ਅਤੇ ਡੀਚ ਵਿਚ ਦਾਚ ਵਰੀਬੀਟ!
ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.
Ich luebe dich so sehr! ਇਹ ਡੂ ਵੀ ਵੇਟ ਵੇਏਗ, ਐਕਸਗੇਂਸ ਮੇਲੈਨ, ਆਈਜੀ ਸਕਿਏਬੀਅਰ ਡਾਇਅਲ ਐਕਸਜੈਂਕਸ ਹੈ
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਸੋ ਸੀਹਰ, ਡੂਮ ਕਮ ਉਸ ਅੰਦਰੇ ਸੀਰੀ, ਡਸ ਡੂ ਮੀਚ ਲਿਬਸਟ, ਡੇਨ ਡਾਨ ਬਿਨ ich ਖੁਸ਼
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਸੋ ਸੀਹਰ, ਵਾਈ ਮਰ ਫਿਸਕੇ ਦਾਸ ਮੇਰ, ਵਾਈ ਡੇਰ ਹਿਮੈਲ, ਸੇਇਨਨ ਸਟਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਉ ਇਚ ਡੀਚ ਜਰਨ !!!
ਆਈਚ ਲੀਬੇ ਡੀਚ ਸੋ ਸੀਹਰ Doch Du Quälst mich immer mehr. ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
Ich liebe Dich und ਦੀ weißt es nicht, Ahnen 'ਡੀ es vielleicht tust, ਜੰਗ Merk es aber wenn ja niee ਈ ਨੂੰ Mädchen ਵਾਨ ihnen ਸੀ ਕਰੇਗਾ, Schade eigentlich !!!!!!
Ich lébebe dich und ਲੱਭ dich nett ਡ੍ਰਮ ਸੈਨਕ ich ਦਿਰ ਮੇਂ ਰਿਡ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ.
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਵੋਂ ਗੈਂਜ਼ਮ Du bist für mich mein Sonnenschein, und das soll auch immer so sein!


Ich liebe dich ਵਾਨ ganz ਹਰਜਨ! ਗਰਭਵਤੀ DICHAR NIE WIEDER ਇੱਥੇ! Ich möchte NOCHE SOA VIELA ਐਮਆਈਟੀ ਦੇ ਡਾ MACHEN! ਬੀਆਈਏਸ ਇੱਕ mein Lebens ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ! KOMMUN GiB ਮਾਰਚ ਦੇਈ ਹੱਥ! ਯੁੱਧ SCHAFFER ES!
Ich lébebe déch von Herzen und nétt scherzen! ਓਨਿ ਡਚ ਕੀ ਇਚ ਨਚਟ ਸੇਇਨ, ਮੈਂ ਜੈਲੀਨੇਟਰ ਸੋੱਨਨੇਸਚਿਏਨ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ ਸਟੈਬੇ ਸਟਰਨਸਿਨਪੁਂਨ ਵਿਚ ਡੈਬੀ ਪੀਐਲਐਕਐਕ ਆਈਐਚ ਡਾਈਰ ਈਇਨੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ਗੀਨ, ਡੈਮ ਆਈ ਡੀਅਰ ਏਮਰ ਏਟਵਾਸ ਵੈਨਸੇਨ ਕੈਨਸਟ!
Ich liebe Dich wie Apfelmus, ਇਸ ਲਈ zärtlich wie Spinat ਮਿਨ ਹਰਜ਼ ਸਕਲਗੇਟ ਵਾਈ ਏਨ ਪੈਫਰਡਫੁਸ, ਵੈਨ ich ਡਚ ਸੇਹ ਮੇਨ ਸਕਟਸ!
ਸੋਨੀਅਨਤੋਂਗਾਂਗ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ! ਡੂ ਬਸਟ ਇਮਮੇਰ ਫੁਰ ਮਿਚ ਵੀ !!! ICH LIEBE DICH!
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ.
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ ਵਾਈ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਡਬਲ ਵੈਲਟ ਲੇਬੇ ਡੀ ਬੈਡਿੰਗਜਸਲੋਸ ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਸਟੈਂਡੇਨ ਓਹਨੇ ਡਿਚ ਸਿੰਧ ਏਨਸਾਮ ਐਡ ਲੀਅਰ Ich brauche ਡਿਚ ਜ਼ੂਮ ਗਲੁਕਿਕ ਸੇਇਨ, ਬਿੱਟ ਲੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਇ ਮੇਹਰ ਐਲਿਨ!
Ich liebe Dich wie keinen vorher Ich brauche ਡਿਚ ਜ਼ੂਮ ਗਲੁਕਿਕ ਸੇਇਨ, ਬਿੱਟ ਲੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਇ ਮੇਹਰ ਐਲਿਨ!
Ich lietbe dich wie zucker bei dir zerschmelze ich wie Butter, ich geb Dir einen Schmatz du du bist mein Schatz!
ਇੰਝ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਏ.
Ich lbebe dich über alles und will ਇਚ ਡੇਰੇਚ ਓਛੇ ਦਚ, ਜ਼ਵੇਈ ਟੇਜ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ!
Ich liebe dich über beide ohren, ich liebe dich beim nasebohren, ich liebe dich den ganzen. ਟੈਗ ਗਾਨਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਮੇਨ ਮੈਗ ਸੀ!
Ich lùbe dich überalles du weisst es nur nicht lie
Ich liebe dich! ਮੈਨੂੰ ਯੂ! ਜੀ ਟਾਇਇਮ! ਤਾਈ ਏਮੋ! ਟੈਂਸ਼ਸ਼ਿਨ-ਆਈ ਕੋ-ਏ-ਯੋ! Eu te amo! ਵਾਸੀ ਲਿਬਲੀਉ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਜਗ älskar dig! ਕੀ ਹੈ fuck! ਵਾੱਡਾ ਅਤੇ ਈੱਮ ਆਈ ਐੱ ਆਈ ਜੀ!
Ich liebe dich! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! ਜੀ ਟਾਇਇਮ! ਟੀ ਐਮਓ! ਮੇਰੀ ਆਮੀਨ! Te quiero! ਮੇਰਾ ਰਾਕਾਸਟਨ ਪਾਪੂ! S'ayapo! ਨੈਨੂ ਨੀਨਾਨੂ! ਮਾਈ ਸਪਰੇਜ਼ ਆਈਟ ਏਡੀਅਲ - ਡੇਰ ਸਿਨ ਆਈਟ ਵਿਚਟੀਗ!
Ich liebe Dich! Ich liebe Dich ਮਹਿਰ ਕਾਨ ich ਨਿਚ ਸੇਜੇਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਚ ਨਾਈਚਟ, ਸੋਲ ich ਸਪੈਸਟ ਵੈਨਗੇਨ? ਡਿਚ ਐਂਜ਼ੁਪੇਰਚੈਨ, ਏਨਫੈਚ ਇੰਨੀ? über ein lächeln wär ich froh
Ich liebe dich! Liebst du auch mich? Ich weiß es nicht - vergiss mich nicht!
ICH LIEBE DICH! ਨਿਟਟ ਨੂਰੀ ਵੇਿਲ ਡੂ ਬਸਟ ਵਿਏ ਡੂ ਬਿਸਟ ਸਡਨਵਰ ਵਾਈਲ ੀਚ ਬਿਨ ਵ੍ਹੀ ਇਚ ਬੈਨ ਵੈਨ ੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰ ਬਨ!
Ich liebe dich !!! ਜੀ ਹਾਂ !!! ਕਿਊ! Ich weiß es nicht - vergiss mich nicht!
Ich liebe dich Ich liebe dich !!!!!!!!! !!!!!!! vermisse DICH und sehr ich DICH ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ SO !! ਲੁਕਣ kleinen ਸਖ਼ਤ
Liebst du auch mich? Ich weiß es nicht - vergiss mich nicht!
ich liebe dich! ਲੀਬਸਟਰ du mich auch? ich Weiss es nicht, aber ich Weiss, ਦਾਸ ich werde dich niemals aufhören zu Leben!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਡੀਚ ਲਿਗੇ ਆਈਚ, ਡੇਸ ਲੇਬੇਸਟੇ ਫੁਰ ਡੀਚ, ਲਿਥਬੇ, ਆਈਸੀਐਚ
ich liebe ਡਿਚ, ਡਿਚ ਲਗੇਬੇ ich ਲੀਬੀ - ich ਵਿਚ
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਡੂਚ ਡੂ ਵਾਈਸਸਟ ਐੱਸ ਨਿਕਟ. Ich kann es dich nicht sagen, denn dann würde ich eine Freundin verlieren! ਲੀਬਰ ਸਿਏ ਏਲਸ ਡੀਚ?!
Ich liebe dich, du fehlst mir und ich schwore bei meiner mohre, dass ich nur dir gehöre !!!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਡੂ ਲਿਏਬਸਟ ਮੀਚ ਨੱਚਟ. ਅਤੇ ਵੈਨ ਡੀਚ ਨੱਚਟ ਲੇਟ ich ਡਿਚ ਨਿਟਟ ਵੇਲ ich ਡਿਚ ਲਿਬੈ !!!
ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਬੇ ਡੀਚ, ਐਂਜਲ ਗੈਸਵੀਹਟ, ਇਚ ਬਿਲ ਇੰਮਰ ਅਨੇਂਡਿਲਿ ਫਰੋਹ, ਦਾਸ ਐਸ ਡੀਚ ਗਿਬਟ Du bist mein leben alles für dich geben.
Ich libe dich, egal was geschieht. ਇਚ ਬਿਨ ਅਨੈਂਡਲਿਚ ਫਰੂਹ, ਦਾਸ ਐਸ ਡੀਚ ਗਿਬਟ. ਡੂ ਬਿਸਟ ਮੈਂ ਲੇਬੇਨ ਅੰਡ ਆਈਚ ਵਰਡੇ ਐਲੀਸ ਫਾਰ ਡੀਚ ਗੀਬੇਨ…: x: x: x
Ich lébebe dich einen tag länger als für immer !!
Ich liebe Dich, Heute mehr als gestern und morgen mehr als heute
Ich lbebe dich, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, Je t'aime, Ti amo ਮਾਈ ਸਪਰੇਜ਼ ਇੰਟੀਲ, ਡੇਰ ਸਿਨ ਆਈਟ ਵਿਕਟਿ
ਆਈਚ ਲੀਬੇ ਡੀਚ, ਇਕ ਤਿਲਕ ਡਾਈਚ ਇਕ ਵਰਜਿਸ ਦਾਸ ਨਿਕਟ. Ich träume jede Nacht von dir ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ
Ich kann nichtbeschreiben wie sehr! Ich ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ


ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਆਈਕ ਕੈਨ ਨਿਚਟਸ ਡਫੁਰ, ਦਾਸ ਸੀਚ ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਸੇਹਐਂਟ ਨਾਚ ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਜ? ਏਸ ਸਿਲੈਗਟ ਫੁਰ ਡਿਚ, ਈਸ ਡਿਲ ਸੇਗੇਨ, ਆਈਚ ਡੂਚ!
Ich liebe dich, ich küsse dich, im sitzen und im liegen und wenn einmal engel sind, dann küss ich dich im Fliegen !!!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਆਈਸੀੱਚ ਲੇਸ ਡੀਚ ਨਹ ਮੇਹਰ. ਆਈਨ ਲੇਬੇਨ ਲਿਚ ਮੋਚਸੀ ਆਈ ਸੀ ਬੀਈ ਦੀਰ ਸੇਇਨ
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਈਚੀ ਲਿਬ ਡੇਰ, ਡੇਨ ਓਹਨੇ ਡੂ ਕੈਨ ich ਨਚਟ ਬਿਨ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਕੈਨ ਨਿਚਟਸ ਡਫੂਰ ਦਾਸ ਸੀਏਫ ਮੇਰਜ਼ ਐੱਸ ਸੇਹਐਂਟ ਨਾਚ. ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਜ? ਏਸ ਸਕਲਗੇਟ ਫੁਰ ਡਿਚ! ਏਸ ਡੇਰ ਸਗੇਗਾ: ਇਫ਼ ਲੀਚ ਡੀਚ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਕਨ ਨਿਟਟਸ ਡਫੂਰ, ਡੇਸ ਸੀਚ ਸੀਹੰਟ ਮੇਨ ਹਰਜ਼ ਨੱਚ. ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਜ? ਏਸ ਸਕਲਗੇਟ ਫੁਰ ਡਿਚ! ਹੋਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸੇਗੇਨ: ਆਈਚ ਲਿਬੇ ਬੀਚ!
ich ਝੂਠ ਡਾਈਚ ਮੇਹਰ ਏਸ ਇਚੀ ਸੇਗੇਨ ਡੂ ਬਿਿਸਟ ਮੈਂ ਲੇਬੈਨ, ਆਚ ਵੈਨ ਡੂ ਵੀ ਬੇਇ ਮਾਈ ਸੇਇਨ ਵੈਸ ਡੂ
Ich liebe Dich, meine Lieblingsmaus, Ich ਇੱਕ ਡਿਚ, ਟੈਜਿਨ, ਟੈਗੌਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. Empfindest du das gleiche auch für mich, dann sag mir nur: Ich liebe dich!
Ich liebe Dich, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ!
Ich liebe dich, ਜੈੱਟ ਬੈਠਾ Andert Schwächen ਵਾਨ dir nichts! Doch welche Schwächen ਹਬ ich dich ਮਰਨ daran mich dich zu verlieben ਵਿਚ hindert?
Ich liebe Dich, doch du bist nicht bei mir.Und dass macht michne echt sehr traurig: (.
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਡੂ ਲਿਟਬਸਟ ਮੀਚ ਇਬੇ ਹਾਬੇ ਜੇਡੇ ਸੇਕੂੰਡੇ ਇਨ ਮਿਟ ਡੇਰ ਯੋਨੋਟੇਨ, ਡਿਚ ਇਨ ਮੈਨ ਹਰਜ਼ ਗੈਸਚਲੋਸਿਨ. ਵਰਸੇਨ, ਡੇਨਸ ਸਲੇਯੂਸਲੀਨ, ਵਹਾਰ ਡੂ ਫੁਰ ਇਮਰ ਡੇਰਿਨ ਸੀਨ
ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਬੇ ਡੀਚ, ਐਂਜਲ ਗੈਸਵੀਹਟ, ਇਚ ਬਿਲ ਇੰਮਰ ਅਨੇਂਡਿਲਿ ਫਰੋਹ, ਦਾਸ ਐਸ ਡੀਚ ਗਿਬਟ Du bist mein leben alles für dich geben.
Ich lbebe dich, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ, Ti amo.Die Sprache ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਇਚ ਹਾਸ਼ ਡੀਚ ਜਰਨ. ਡੂ ਬਿਸਟ ਮੈਂ ਲਿਟਟ, ਡੂ ਬਿਸਟ ਮੈਂ ਸਟਰਨ.
ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich ich habe es dir 1000 ਸਾਮਾਨ gesagt und ich sage es dir zum 1001. ਗੁਡਸ: ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਏਬੇਡ, ਨੁਰ ਅਿਜ! ਡੌਰ !!
Ich liebe dich, ich vermisse dich, ich nicht kann ohne dich Leben, ich dich ständig ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, du ਬਿਸਤ Alles mich ਫਰ, du ਬਿਸਤ für mich ਮਰਨ Sonne, ਡੇਰ Mond, ਮਰ Sterne
Ich Liebe dich, kann nichts dafur das sich mein herz sehnt nach dir hörst du es schlagen? ਏਸ ਸਿਲੈਗਟ ਫਾਰ ਡਿਚ: ਆਈਚ ਲੀਬੇ ਡਿਚ!
Ich lùbe dich, nicht nur wil du bist wie du bist, sonder weil ich bin wie ich bin wenn ich bei dir bin.
Ich liebe Dich ਕੈਨ ਨਿਟਟਸ ਡਫੁਰ, ਡੇਸ ਸੀਚ ਮੇਨਹੇਜ਼ਰ ਤੇ ਸੇਹੰਟ ਨਾਚ ਡਾਰ ਹੌਸਟ ਡੂ ਐਸ ਸਕਲੈਜ? ਏਸ ਸਕਲਗੇਟ ਫੁਰ ਡਿਚ ਏਸ ਡਿਸਟਰ ਸਗੇਗਾ: ਆਈਸੀਐਚ ਲਿਏਬੀ ਡਿਚ ਗੇਜ ਡੌਲ
ICH LIEBE DICH ... .. Sobald du Zeit hast!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡਚ; ਸਮਾਲ ਗਸਕੀਹੱਟ, ਇਚ ਬਨ ਅਨਐਂਡਲਿਕ. Du bist mein leben, ਫਰ ਡਿਚ ਵੇਅਰਡੇਸ ਈਚ ਆਲਸ ਗੇਬੇਨ!
Ich ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, Mond ਤੱਕ ਅਤੇ DICH! ਡੇਰ ਬਲੂਮੈਨ ਫਰੂ ਦੈਨ ਟੈਗ, ਡੈਨ ਫੋਰ ਡੂ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਫੇਰ ਏਮਰ !!!
ich liebe die liebe die liebet lich mich und den ich liebet mich nicht
Ich ਝੂਠ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਏਨਿਨ ਵੇਗ ਗੈੱਨ ਜ਼ੂ ਕੋਂਨਨ Ich liebe dich!
ਆਈਕ ਲੇਨ ਡੂ ਸੋਨੇ, ਮੌਡ ਔਰ ਡੀਚ ਤੋਂ! ਮੌਰ ਸੋਨ ਫੇਰ ਅੇਨ ਟੈਗ, ਮੋਡ ਫਰ ਡੇਰ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਡੀਚ ਫੇਰ ਇੰਮਰ ਤੋਂ!
ਆਈਕ ਲੇਨ ਡੂ ਸੋਨੇ, ਮੋਂਡ ਔਰ ਡੈਚ! ਡਾਈਨ ਸੋਨੇ ਫੇਰ ਅੇਨ ਟੈਗ, ਮਹਿ ਫੁਰ ਡੇਰ ਨੱਚ ਅਤੇ ਡੀਚ ਫੂਅਰ IMMER ਤੋਂ!
ਆਈਚ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਡੈਨ ਸੋਨੇ ਆਈਟੀਟੀ ਲੇਬੇਨ, ਲੇਬੇਨ ਆਇਟ ਲੀਬ ਐਂਡ ਲਿਏਬੀ ਬਿਸਟ ਡੂ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?" Doch am meisten liebe ich Dich!
ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ.
Dir, ਯੀਲ ਓਹਨੇ ਡਿ ਕੈਨ ich ਨੱਚਟ ਬਨ !!!
Ich liebe Dich Wie man das schreibt, das weiss ich nicht. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਾਮਾਤਕ ਆਚ ਨਚਟ ਰਿਟਟਿ. Ich lübe der und das ist wichtig!
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਦਿਰ ਓਹਨੇ ਡ ਕੈਨ ਆਈਚ ਨੱਚ ਬਨ !!!
Ich liebe Dir und das ist wichtig.
Ich nicht bin - wen cumma sprache schon wenn mich dein herz versteht ??
ਆਈਚ ਲੇਬੇ ਡੀਚ, ਆਈ. ਵੀ. ਲਿਚ ਡੀਚ, ਡੇਸ ਵਾਈਸ Ich nicht. ਗਰਮਾਤਕ ਆਚ ਨਚਟ ਰਿਟਟਿਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ.
Ich liebe Drei Dinge: Dich, mich und ਮਰਨ Hoffnung Dich, weil du mein ein und alles ਬਿਸਤ, mich, weil ich liebe dich und ਮਰਨ Hoffnung, weil ich hoff ਦਾਸ du mich ਲੀਬਸਟਰ!
Ich liebe es dich anzusehen, du bist einfach wunderschön! Ich ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਹਨ! Ich debe néhe, deine wärme mein gott, ich schwärme!
Ich jéden knochen in deinem körper, besonders meinen!
Ich liebe nicht ਨੂਰ Augen ਨਾਲ ਨਾਲ, deinen Mund und ganz deinen Körper ਕੀ ਹੈ, Sondern auch ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ Macken, ਇਸ ਲਈ einzigartige dich denn machen ਵਿੱਚ ਆਇਆ, für mich ਮਰ, ਜੋ,!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
Ich ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
Ich ਲਿਚਿਬ Ich ਸ਼ੋਕੋਲੈੱਡ, ਮੀਰਿਨਲਵਾਜ਼ਰ, ਕੁਸਸੇ, ਫਨ ਅਤੇ ਫੈਟਨ, ਸਨੇਨ ਅਤੇ ਡੈਨ ਸਨੀਨੇਟਰਜੈਂਗ ਓਕ ਈਚ ਲਿਟੇ ਡਚ!


ਇਫ ਲਿਬਿਟ ਡਾਈਚ ਇੰਨ ਫੈਸ, ਡਾਸ ਇਚੀ ਅਲੀਅਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀਗਸ! ਸਾਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!
ਆਈਚ ਲੇਗ ਮੇਨੈਨ ਗਰ੍ੇਨ ਬੈਟ Ich wünscht du könnst bei mir kunnt ich knuddeln jetzt mit dir.Komm ganz schnell her zu mir !!
Ich leg im bett und bin allein wie gerne michel ich bei dir sein ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ !!!
ich ਲੈਗੇਜ ਮਿਟ ਗੈਸਚਲੋਸਿਨਨ ਆਗਜੁੱਨ ਯੂ genieße ਪਲੇਟਜ਼ਲਿਖ ਸਪਾਈਕ ਆਈਚ ਡੀਈਨ ਗਰਮੀ ਡੀਨ ਹੇਡੇ ਡੇ
Ich ਬੇਅਟ ਬੇਇਨਟ ਬੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਓਛੇ ਡਿਚ ਹੋ! ਮੀਨ ਹਰਜ਼ ਸਕਮੇਰਜਟ, ਵੇਲ ਐਸ ਡੀਚ ਵਰਮੀਸਸਟ! ਮੇਨ ਅਗੇਨ ਫੇਲ ਮਿਰ ਜ਼ੂ, ਡੂਚ ਮੈਂ ਗਜੇਨਕੇ, ਡਿਸਟ ਬਿਸਟ ਡਿ!
Ich ਲੀਜ und bei Kerzenschein ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ dich mein Schnuckile-ਇਚੀ liebe dich wie ਦਾਸ ਮੀਰ und ਮਰ ਫਿਸ਼ਰ weißt ਦੀ-nie mehr ਹਰ ਗਬਾ ich dich ਸੀ!
Ich lege hier und ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਡਾਈਚ, da fällt mir ein, ich liebe dich!
Ich lge hier und denke mir, ich wär jetzt schrecklich gern bei dir, das Wunderschönste auf der Welt
Ich LiaB ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਾਅਦ ਡਾਇਨਾ ਬਹੁਤ nice.äimol ਮੈਨੂੰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸੀ, dont't ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੁੱਲ denne me.m Harz ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ-tock, ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ!ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ