ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਾਠ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰੀਏ.

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ;

ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁ basicਲੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੁ stagesਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ '' ਹੌਪਟਸਟਜ਼ '' ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ '' ਸਬਜੈਕਟ '', ਕ੍ਰਿਆ 'ਕਿਰਿਆ' ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ '' ਇਬਜੈਕਟ '' ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੁ sentenceਲੇ ਵਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ occursੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ.

ਜਰਮਨ ਪ੍ਹੈਰਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਪ੍ਹੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਟਾਈਮ (ਪਰਸੀਨਸ) ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਨਾਉਨ ਕਲੋਜ਼

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸਨ ਟਾਈਮ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

ਜਰਮਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਜਰਮਨ ਸਜ਼ਾ ਸੈਂਪਲ

ਉੱਪਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ