ਜਰਮਨ ਪਸ਼ੂ ਨਾਮ

20

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਪਸ਼ੂ

ਸਕਾਰਪੀਓ = ਡੇਰ ਸਕ੍ਰਪੀਰੀਅਨ
ਸ਼ੇਰ = ਡੇਰ ਲੋਹੇ
Bear = ਡੇਰ ਬਾਰੀ
ਓਕਟੋਪਸ = ਡਰੀ ਕਰੋਕ
ਐਂਟੀਲੋਪ = ਮਨੀ ਅਨਿਟੋਪ
ਸੀਕਾਡਾ = ਮਨੀ ਜ਼ਿਕਡੇ
ਬੀ = ਡਾਇਨ ਬਿਏਨੇ
ਕਾਮੇਲਿਨ = ਡੇਸ ਚਮਲੀਓਨ
ਮੱਛੀ = ਡੇਰ ਫਿਸ਼
ਆਊਲ = ਡੂ ਈਲ
ਸੇਲਾਨ = ਡਾਈ ਗੇਜਲ
ਕ੍ਰਿਕੇਟ = ਮਰਨ ਗ੍ਰਿਲ
ਤੂੜੀ = ਡਬਲ ਹੂਸਚਰੇਕ
ਮਾਊਂਟੇਨ ਮਾਊਸ = ਦਸ਼ ਮੁਰਮੈਟੀਅਰ
ਊਮੱਲ = ਦਾਸ ਕਮਲ
ਦਾਨਾ = ਦਾਸ ਕਾਲਬ
ਪਿਗ = ਡੇਸ ਸਚਿਨ
ਪਿਗਲੇਟ = ਡੇਸ ਫਰਕਲ
ਮਾਊਸ = ਡੂ ਮਾਸ
ਫੋਕ = ਡੇਰ ਸੀਹੁੰਦ
Fil = der Elefant
ਰਾਈਨੋ = ਡੈਰ ਨਾਸ਼ੋਰਨ
ਡੀਅਰ = ਡੇਰ ਹਿਰਸ਼
ਪਸ਼ੂ = ਡੇਸ ਟੀਅਰ
ਰੋਜ਼ਰ = ਡੇਰ ਹੈਨ
ਗਊ = ਮੂਨ ਕੂਹ
ਲੋਬਸਟਰ = ਡੋਰ ਹਮਰ
ਕਾਟਲ = ਡੈਰ ਅਡਲਰ
ਕਪਲਾਨ = ਡੈਰ ਬਾਗਰ
ਬਿੱਲੀ = ਕੈਟ੍ਜ਼
ਫ੍ਰੋਗ = ਡੌਰ ਫਰੋਸ਼
ਵੁਲਫ = ਡੇਰ ਵੁਲਫ
ਬੀਵਰ
ਬਰਡ = ਡੇਰ ਵਾਗਲ
ਬਟਰਫਲਾਈ = ਡੇਰ ਸ਼ੇਟਟਰਲਿੰਗ
ਡੌਗ = ਡੇਰ ਹੰਦ
ਬੱਕਰੀ = ਮਰਨ ਜ਼ੀਜੇ
ਹੈੱਜਹੌਗ = ਡੈਰ ਈਗਲ
ਲੈਸਜਰ = ਡਰੀ ਈਡੀਚੈਸ
ਭੇਡ = ਡੇਸ ਸਚ
ਸਕੰਕ = ਡੈਰ ਇਲਟੀਸ


ਐਂਟੀ = ਡਾਈ ਅਮੀਇਸ
ਸਟਾਰਕ = ਡੌਰ ਸਟੋਰਚ
ਚਾਈਨਾ = ਡੇਰ ਚੀਤਾ
Monkey = der affe
ਮਿਕੀ = ਡੇਸ ਜ਼ਿਕਲੀਨ
ਡਕ = ਡੇਰ ਐਨੇਟੇ
ਸਪਾਈਡਰ = ਸਪਿਨ
ਪੈਂਗੁਇਨ = ਡੇਰ ਪਿੰਗੂਇਨ
ਘੁਸਮੁਲੇ = ਮਰਨ ਸ਼ਨਕੇ
Worm = der Regenwurm
Leech = der Blutegel
ਸਕਰਰਲਲ = ਡਰੀ ਈਚੋਹਾਰਨ
ਰਾਤ = ਡੂ ਮਾਸ
ਹਾਈਨਾ
ਮੱਛਰ = ਡਰੀ ਸਟੀਚਮੁਕੇ
ਫਲਾਈ = ਡਬਲ ਫਲਗੇ
ਚਿੰੈਂਜ਼ਈ = ਡੇਰ ਸ਼ਿਮੈਂਸੀ
ਚਿਕਨ = ਦਾਸ ਹੂਹਾਨ
Rabbit = der Hase
ਫੌਕਸ = ਡੇਅਰ ਫੁਕਸ
ਸੱਪ = ਡਬਲ ਸੋਲੈਂਜ
ਕਰਬ = ਡੇਰ ਕਰੇਬਜ਼
ਜਿਰਾਫ਼ = ਮਰਨ ਜੀਰਾਫ
ਜ਼ੈਬਰਾ = ਦਾਸ ਜ਼ੈਬਰਾ

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
20 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. ਨਰਕਿਸੁੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ... 🙂

 2. eqes baran eds ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ

 3. ਜਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।

 4. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ.

 5. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  Iyi

 6. gs ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਧੰਨਵਾਦ

 7. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਕ ਨਹੀਂ

 8. ਡਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਧੀਆ ਹੈ?

 9. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬੇਜ਼ਦਿਮ ਜਰਮਨ ਦਿਲੀਨੇਨੇ ਬੇਜ਼ਦਿਮ

 10. ਨਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਲੇਖ

 11. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ bi fgfgfgtftfet

  1. BTS_armY ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ

 12. ਸੋਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਉਹ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

  1. almancax ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

  2. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ooo *-*

 13. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ

 14. ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 15. ਸੂਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖੇ.
  ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਾਂਗਾ

 16. BTS_Army ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰ)

 17. mahmutlar ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਫ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.