ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਕਾਂ

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ.ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ परिचय ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਉਮਰ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ, ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਵੈ-ਜਾਣੂ ਦੇ ਵਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.


ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਕੇਸਿਰਲੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕੇਸਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ.
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Ich heiße ਮੁਹੱਰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਰਮ
ਮੀਨ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ Lehrer ਬਨ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ
ਆਈਚ ਬਿਨ neunundvierzig ਜੈਰੇ alt ਚਾਲੀ-ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਇਚ ਬਿਨ ਏਨ ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਰਕੀ
ਆਈਚ ਬਿਨ Müslimisch ਬਨ ਮੇਰੀ ਮੁਸਲਿਮ
Ich komme ous Istanbul ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ
ਇਚ ਲੀਬੇ ਇਨ ਬਲਿਕੇਸਿਰ ਬਲਿਕੇਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ
ਅੰਦਰ ਵੋਹਨੇ ਬਰਸਾ Bursa ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ
ਆਈਚ ਬਿਨ verheiratet ਵਿਆਹ
ਆਈਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ
ਆਈਚ ਹੈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਮੇਨ ਹੋਬਾਇਜ਼ ਸਿੰਡ lesen ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ' ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ve ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਸੀਜਰ ਬੇ EFE
ਔਰਤ ਨੂੰ Gokce ਇਸਤਰੀ Gokce
Fräulein Gokce ਇਸਤਰੀ Gokce (ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਆਉ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ.


ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਖੀਏ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? : ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? : Wer bist?

ਆਉ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖੀਏ:

 • Wie heißt du? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißt er? ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißt ihr? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
 • Wie heißen sie? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

Wie heißen sie? : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਏ ਹਾਇਸਿਨ ਜੇੰਸ ਅਤ ਜਾਸਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇੰਸ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਹੈ.

ਹਿਊਸ ਡੂ ਯੂਸਫ? : ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਯੂਸੁਫ ਹੈ?

ਜਾ, ਆਈਸੀਏ ਹਾਇਸ ਯੂਸਫ : ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਹੈ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ:

Wer IST das? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

Wer IST das ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਸ IST ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Wer IST das? : ਦਾਸ IST ਜਫਰ (ਇਹ ਜਿੱਤ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਆਈਟ ਸੈਮੇਮਾ (ਇਹ ਸਮੇਮਾ ਹੈ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਐਤ ਹਾਰਰ ਗੋੱਕੂ (ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਗੌਕਸੂ ਹੈ)
Wer IST das? : ਦਾਸ ਫਰੂ ਟੇਕਿਨ (ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਥਾਮਸਨ ਹੈ)
Wer IST das? ਦਾਸ ਐਸਟ ਹੰਸ (ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ)ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਤਰੱਕੀ
ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਤਰੱਕੀ

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਇਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਲਿੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.ਉਦਾਹਰਨ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ

ਆਈ ਸੀ ਸੀਸੀ ਕਾਸਸ ਅਤ ਬਿਨ 34 ਜੱਥੇ ਥੱਲੇ. ਡੂਗੇਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਮੇਨਨਰ ਗੈਬਰਟ ਲੀਬੀ ich Ich bin verheiratet und hte drei Kinder. XIndX XX XXX Jahre bottom
ਮੇਨ ਹੋਬਿਜ਼ ਸਿੰਡ ਲੇਸਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਰੂਜਵੋਰਟਾਟਲ ਯੂਐਮਐਮ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ, ਮੀਟਿੰਗ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਛਾਣਕਾਰੀ ਵਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੂਲ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Wie heißt du?

Wie ist dein Vorname?

Wie ist dein Familienname?

Wie ist deine Adresse?

ਵੋ ਵਨਸਟ ਡੂ?

Woher kommst?

Wie ਲੋਅਰ ਬਿਸਟ ਡੂ?

Wann ist dein Geburtstag?

ਕੀ machst du gern ਸੀ?

ਸੀਡ ਡੀਨ ਹੌਬਿਸ ਸੀ?

Spielst du gern Fußball?

ਕੰਨਸਟ ਡੂ ਸਕਿਵਿਮੈਨ?

Kannst du Geige spielen?

ਕੈਨਸਟ ਡੂ ਗਟ ਟੈਨਜ਼ੇਨ?

ਕੀ ਹੈਂਡੀਨਮਰ ਹੈ?

Sprichst du gern Deutsch?

Hast du Haustiere?

ਕੀ ist dein Lieblingstier ਸੀ?'ਤੇ 21 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ"

  1. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ.

 1. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨੈਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 2. ich lebe mersin ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ 🙂

 3. ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈੱਟ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, almax.com ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

  1. ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ

  2. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 4. ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

  ਇਚ ਬਿਨ ਮਹਿਮਤ। ਮੋਰੂਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ।

  1. ਜਰਮਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਾਕਾਂਸ਼
   ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਵਾਕਾਂਸ਼

   ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖੀ, ਇਸਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
   squat, ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣੇ ਸਨੈਚ ਕਰੋ

 5. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
  yupppiiii 🙂

 6. ਜਰਮਨ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

 7. ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ?

 8. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰ! ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 9. ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਟ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਾਈਟ ਹੈ.

 10. ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ