ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ (ਡਾਈ ਸ਼ੁਲਸੇਚੇਨ)

24

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਰਮਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪਾਠ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ.

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ. ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਫਿਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਵੀ ਹਨ.

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ: ਡਾਈ ਸ਼ੁਲਸੈਚਨ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਜ਼ ਇਲਸਟਰੇਟਿਡ ਸਮੀਕਰਨ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡਾਇ ਸਕਲਟਾਸ਼ੀ - ਸਕੂਲ ਬੈਗ
die Schultashe - ਸਕੂਲ ਬੈਗ

Almanca okul eşyaları - der Bleistift - kurşun kalem
der Bleistift - ਪੈਨਸਿਲ


ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡੇਰ ਕੁਲਈ - ਜਰਮਨ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੇਨ
der ਕੁਲਈ - ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਕਲਮ

Almanca okul eşyaları - der Füller - Almanca dolma kalem
der Füller - ਫੁਹਾਰਾ ਕਲਮ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡੇਰ ਫਰਬਸਟਾਫਟ - ਜਰਮਨ ਕ੍ਰੇਯਨ
der Farbstift -B ਪੇਂਟ ਮਾਰਕਰ

Almanca okul eşyaları - der Spitzer - Almanca kalemtraş
ਡੇਰ ਸਪਿਟਜ਼ਰ - ਸ਼ਾਰਪਨਰ

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!


ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ - ਡੇਰ ਰੈਡੀਅਰਗੱਮੀ - ਜਰਮਨ ਈਰੇਰ
ਡੇਰ ਰੈਡੀਅਰਗੱਮੀ - ਈਰੇਜ਼ਰ

Almanca okul eşyaları - der Marker - Almanca Fosforlu kalem
der ਮਾਰਕਰ - ਹਾਈਲਾਈਟਰ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ - ਡੇਰ ਮੈਪਚੇਨ - ਜਰਮਨ ਪੈਨਸਿਲ ਕੇਸ
der ਮੈਪਚੇਨ - ਪੈਨਸਿਲ ਕੇਸ

Almanca okul eşyaları - das Buch - Almanca Kitap
ਦਾਸ ਬੁਚ - ਕਿਤਾਬ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਦਾਸ ਹੇਫਟ - ਜਰਮਨ ਨੋਟਬੁੱਕ
das Heft - ਨੋਟਬੁੱਕ


Almanca okul eşyaları - der Malkasten - Almanca Sulu boya
ਡੇਰ ਮਲਕਾਸਟਨ - ਵਾਟਰ ਕਲਰ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡੇਰ ਪਿੰਸਲ - ਜਰਮਨ ਬੁਰਸ਼
der ਪਿੰਸਲ - ਬੁਰਸ਼

Almanca okul eşyaları - das Worterbuch - Almanca Sözlük
das Wörterbuch - ਕੋਸ਼

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਦਾਸ ਲਾਈਨਲ - ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਸਕ
ਦਾਸ ਲਾਈਨਲ - ਸ਼ਾਸਕ

Almanca okul eşyaları - der Winkelmesser - Almanca İletki
der ਵਿੰਕੇਲਮੇਸਰ - ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ


ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡੇਰ ਜ਼ਿਰਕਲ - ਜਰਮਨ ਕੰਪਾਸ
ਡੇਰ ਜ਼ਿਰਕਲ - ਕੰਪਾਸ

Almanca okul eşyaları - die Tafel - Almanca Yazı tahtası
die Tafel - ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡਾਈ ਕ੍ਰਾਈਡ - ਜਰਮਨ ਚਾਕ
ਮਰ Kreide - ਚਾਕ

Almanca okul eşyaları - die Schere - Almanca Makas
die Schere - ਕੈਂਚੀ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਡਾਇਨ ਲੈਂਡ ਰਹਿਮਤ - ਜਰਮਨ ਨਕਸ਼ਾ
die Land ਰਹਿਮਤ - ਨਕਸ਼ਾ

Almanca okul eşyaları - der Tisch - Almanca Masa
der Tisch - ਟੇਬਲ


ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ - der Stuhl - ਜਰਮਨ ਰੋ
der Stuhl - ਰੈਂਕ

Almanca okul eşyaları - das Klebeband - Almanca Bant
das Klebeband - ਟੇਪ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੁਣ, ਕੁਝ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਏ. ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਲ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕਵਚਨ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨਾਮ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਅਤੇ ਲੇਖ
ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ
Almanca okul eşyaları çoğulları ve artikelleri

ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਪਕਰਣ ਹਨ.

ਟਿਲੇਰ ਡੇਅਰ ਸ਼ੂਲੇ:

die classe: ਕਲਾਸ
ਦਾਸ ਕਲੈਸੈਨਜ਼ਿਮਮਰ: ਗ੍ਰੇਡ
ਦਾਸ ਲੇਹਰਰਿੰਮਮਰ: ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਰੇ
ਡਾਇਬਿਬਲੀਓਥਕ: ਲਾਇਬਰੇਰੀ
ਡਾਇ ਬੂਕੈਰੀ: ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਦਾਸ ਕਿਰਤ: ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਡੇਰ ਗੈਂਪ: ਕੋਰੀਡੋਰ
ਡੇਰ ਸ਼ੁਲੋਫ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਡੇਰ ਸ਼ੁਲਗਾਰਡਨ: ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਮਰਨ ਟਰਨਰਹੈਲ: ਜਿਮ

Die Schulsachen: (ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ)

ਡੇਰ ਲੇਹਰੇਰਟੀਚ: ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਮਰਾ
ਦਾਸ ਕਲੈਸਨਬੂਚ: ਕਲਾਸ ਨੋਟਬੁੱਕ
ਮਰਾ ਤਫਲ: ਬੋਰਡ
ਡੇਰ ਸ਼ਵਾਲ: ਇਰੇਜਰ
ਦਾਸ ਪੰੱਲਟ: ਲੈਕਤਰ / ਕਤਾਰ
ਮਰਨ ਕ੍ਰਾਈਡ: ਚਾਕ
ਡੇਰ ਕੁਗਸਲਪਰਾਈਬਰ (ਕੁਲਿ): ਬਾਲਪੱਪਨ ਪੈੱਨ
ਦਾਸ ਹਿਫਾਟ: ਨੋਟਬੁੱਕ
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ: ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ
ਡੇਰ ਫੂਲਰ: ਫਾਊਟਨ ਟੈਨ
ਡਾਸ ਵੋਰਟਰਬਚ: ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ
diepepe: ਫਾਈਲ
ਡੇਰ ਬਿਲਿਸਿਸਟ: ਪਿਨਸਿਲ
das mäppchen: ਪੈਨਸਿਲ ਕੇਸ
ਮਰੋ ਸੈਰ: ਕੈਚੀ
ਡੇਰ ਸਪਿੱਟਰ: ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਿਪਨਰ
ਦਾਸ ਬੁੱਕ: ਕਿਤਾਬ
ਬਰੇਲੀ ਮਰੋ
ਡੇਰ ਬੁੰਟਸਟਿਫਟ / ਫਾਰਬਸਟਿਫਟ: ਮਹਿਸੂਸ ਟਿਪ ਪੈੱਨ
ਡਸ ਲਾਈਨਲ: ਸ਼ਾਸਕ
ਮੋਟੇ ਬਰੋਟਡੋਜ਼: ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਡੱਬੇ
ਡੇਰ ਰੇਡੀਅਰਗੁੰਮੀ: ਇਰੇਜਰ
ਦਾਸ ਬਲੱਪਟ-ਪੇਪੀਰ: ਪੇਪਰ
ਮਰਨ ਪੈਟਰੋਨ: ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ
ਡੋਰ ਬਲਾਕ: ਬਲਾਕ ਨੋਟ
ਦਾਸ ਕਲੈਬੇਨਟ: ਐਚੈਸਿਵ ਟੇਪ
ਮਦਰਕਰੇਟ: ਨਕਸ਼ਾ
ਡੇਰ ਪਨੇਸਲ: ਪੇਂਟ ਬੁਰਸ਼
ਡੇਰ ਮਲਕਾਸਨ: ਪੇਂਟ ਬਾਕਸ
ਦਾਸ ਟਰਨੇਜੁਗਾ: ਟ੍ਰੈਕਸਇਟ
ਡੇਰ ਟੈਨਹੌਜ਼: ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੈਕਸਇਟ

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਕਰੀਏ.

ਕੀ ਇਸਦਾ ਦਾਸ ਸੀ? (ਇਹ ਕੀ ਹੈ?)

ਦਾਸ ist ein Radiergummi. (ਇਹ ਇਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)

ਸੀਂਡ ਦਾਸ ਸੀ? (ਇਹ ਕੀ ਹਨ?)

ਦਾਸ ਸਿੰਦ ਬਲੇਇਸਟੀਫਟ. (ਇਹ ਕਲਮ ਹਨ.)

ਹਸਟ ਡੂ ਈਨੇ ਸਕੇਰੇ? (ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਹੈ?)

ਜਾ, ich habe eine Schere. (ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਚੀ ਹੈ.)

ਨੀਨ, ਇਚ ਹਬੇ ਕੀਨੇ ਸ਼ੇਰੇ. (ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.)

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
24 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਗਲੋਬਸ ਦਾ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ

  1. marve ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਡੇਰ ਗਲੋਬਸ

   1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ papka ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

   2. aytac ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ papka ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 2. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ

 3. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

  1. gta freak ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਲੈਕਚਰ ztn

 4. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  tintenkiller

 5. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਡਾਈ ਸ਼ੂਲੇਲ

 6. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  die schule = ਸਕੂਲ

 7. ECE ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਟੈਕਸਟਮਾਰਕਰ ਦਾ ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ

 8. wassup ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  wassup

  1. gta freak ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   iyi

 9. ਜਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕਲੇਬਰ ਲੇਖ ਕੀ

  1. Dynr ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਡੇਰ ਕਲੇਬਰ

   1. ਬਲੂਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਡਾਈ ਕਲੇਬਰ

 10. ਨਿਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਘੜੀ-ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ-ਹੈਂਗਰ-ਸਾਕਟ-ਦੀਵਾਰ-ਛੱਤ-ਦੀਵਾਰ- ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 🙂

  1. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਲੈਕਚਰ

 11. ਤੀਬਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  Buntstift ਲੇਖ ਕੀ ਹੈ

 12. ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰਮਨ ਹੈ

 13. ਜ਼ੇਹਰਾ21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਹੈਲੋ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ...
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਆਇਆ ਸੀ
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ "ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ" ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਬਿਲਡੰਗ ਜਾਂ ਵੇਟਰਬਿਲਡੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਕੋਰ 70 ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ OS ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ... ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਧੰਨਵਾਦ

 14. ਐਲਨਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਮਲ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ 🙂

 15. ਡੇਵਿਡਜੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.