ਜਰਮਨ ਰੰਗ

0

ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਨੰਬਰ, ਆਰਡਰ, ਸਥਾਨ, ਆਦਿ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਲਾ ਕਲਮ, ਲਾਲ ਗੁਬਾਰਾ, ਗਰਮ ਚਾਹ, ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ, ਤੇਜ਼ ਰੇਲ, ਵੱਡਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਨੀਲਾ, ਲਾਲ, ਗਰਮ, ਵੱਡਾ, ਤੇਜ਼, ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ.

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਅੱਖਰ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਦਾ ਲਾਲ ਸਾਈਕਲ, ਨੀਲੀ ਕਾਰ, ਪੀਲਾ ਸੇਬ, ਹਰੀ ਨਿੰਬੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲੇ, ਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ "ਉਹ ਲਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ!","ਨੀਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣਾ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ.

ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ:

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਰੰਗ
ਚਿੱਟੇਚਿੱਟੇ
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ਕਾਲਾ
ਪੀਲੇਪੀਲੇ
ਸੜਨਲਾਲ
ਨੀਲਾਨੀਲਾ
ਹਰੇਹਰੇ
ਸੰਤਰੀਸੰਤਰੀ
ਗੁਲਾਬੀਗੁਲਾਬੀ
Graugri
ਵਾਈਲੇਟਜਾਮਨੀ
dunkelblauਨੇਵੀ ਬਲਿਊ
ਭੂਰਾਭੂਰਾ
ਵਸੂੰਕਵਸੂੰਕ
ਨਰਕਬ੍ਰਾਈਟ, ਸਾਫ
dunkelਹਨੇਰੇ
hellrotਹਲਕੇ ਲਾਲ
dunkelrotਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ
ਲੀਲਾlila
Dunkelblauਨੇਵੀ ਬਲਿਊ
weinrotclaret ਲਾਲ

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਸੰਤਰੀ, ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਭੂਰੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੰਗ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਰੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਕ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। Muharrem Efe ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਜਰਮਨ ਰੰਗ
ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਜਰਮਨ ਨਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, dunkel ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ dunkel ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ.

ਉਦਾਹਰਨ:

ਨਰਕ ਵਾਲਾ: ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ
ਡੰਕੇਲ ਬਲੌ: ਡਾਰਕ ਨੀਲਾ

ਨਰਕ Grün: ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ
dunkel grün: ਡਾਰਕ ਹਰਾ

ਨਰਕ ਰੋਟ: ਲਾਈਟ ਲਾਲ
ਡੰਕੇਲ ਰੋਟ: ਡਾਰਕ ਲਾਲ

ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:

Almanca Renkler
ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਆਈਟ ਏਿਨ ਅਪਫੈਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ.
Der Apfel IST grün ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕ ਹੈ.
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਫਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਜਰਮਨ ਰੰਗ
ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਆਈਟ ਏਨ ਨੂਬਲਾਊਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ.
ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 'ਡੇਰ ਨੌਬਲੋਚ ਸ਼ਬਦ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ.
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਫਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

Almanca Renkler
ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਆਈਟ ਈਇਨ ਟੋਮੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ.
Die Tomate ist ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ.
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਫਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ:

ਡੇਰ ਐਪਲ ist grün
ਐਪਲ ਹਰਾ ਹੈ

ਡੇਰ ਨੋਬਲੌਚ ist weiß
ਲਸਣ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਡਾਈ ਟੋਮੈਟ ist ਰੋਟ
ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਹੈ

ਡਾਇ ubਬੇਰਜੀਨ ist lilac
ਬੈਂਗਣੀ ਬੈਂਗਣੀ

ਡਾਈ ਜ਼ੀਟਰੋਨ ist gelb
ਨਿੰਬੂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

NAME + ਆਈਟ / ਸੀਆਈਡੀ + + ਰੰਗ

ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਆ ist / sind ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਵਚਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ist ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ.

ਆਓ ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖ ਕੇ ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਸਬਕ ਖਤਮ ਕਰੀਏ.

  • ਦਾਸ ਆਟੋ ਆਈਟ ਰੋਟ: ਕਾਰ ਲਾਲ ਹੈ
  • ਦਾਸ ਆਟੋ ਵੇਖੋ: ਕਾਰ ਪੀਲੇ ਹੈ
  • ਡਰੀ ਬਲੇਮ ਆਟੀਟ ਗੈਲਬ: ਫੁੱਲ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
  • ਡਰੀ ਬਲੂਮੈਨ ਸਿੰਡ

ਵਾਕ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ wayੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਰੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ canੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ.

ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ..
ਮੈਨੂੰ www.almancax.co

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.