ਜਰਮਨ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕ (ਕੌਾਸਲੈਡਵਰਬੀਅਨ)

ਜਰਮਨ ਜਰਮਨ ਤਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੌਸਲੈਡਵਰਬੀਅਨ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜਰਮਨ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕ (ਕੌਾਸਲੈਡਵਰਬੀਅਨ) ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਵੱਖ ਵੱਖ .ੰਗਾਂ ਨਾਲ. ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, "ਵਰੂਮ" ਕਿਉਂ, "ਵੇਸ਼ਬਲਬ" ਕਿਉਂ, "ਵੇਸਵੇਗਨ" ਕਿਉਂ, "ਜ਼ੂ ਵੈਲਚੇਮ ਜ਼ੁਵੇਕ" ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, "ਵੋਜ਼ੂ" ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਵੋਮਿਟ" ਕਿਸ ਨਾਲ, "ਵੋਫਰ" ਕਿਉਂ, "ਵੌਰਬਰ" ਕਿਸ ਬਾਰੇ, "ਵੂਡਰਚ" ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
dafure ਇਸ ਲਈ
darum / deshalb ਇਸ ਲਈ
ਡੇਵੋਨ ਇਸ ਤੋਂ
deswegen / ਡੇਹਰ ਇਸ ਲਈ
ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤੇ
ਐਡਰਨਫਾਲਸ ਹੋਰ
ਟ੍ਰੋਟਜ਼ੈਡਮ ਅਜਿਹਾ ਵੀ
ਸੋਮੀਟ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ
ਦਾਜ਼ੂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ
ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ
ਹੇਅਰਜ਼ੂ ਬੂਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ
deinetwegen ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ
meinetwegen ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ

ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ.

Ich ਸੱਜੇ ਨਿਕਟਸ ਦਰਬਾਰ.

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.

ਸੀਈ ਵੋਲਨ ਨਿਕਟ ਡੈਫਰ ਹੀਰਾਟੇਨ.

ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!

ਸੋਨਸਟ ਨਿਕਟ!

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ.

ਐਂਡਰਨਫਲੇਲਜ਼ ਵਰਡੇ ਆਈਚ ਗੇਨ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ' ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ methodੰਗ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ