ਜਰਮਨ ਨਾਮ -i ਹਾਲੀ (ਜਰਮਨ ਅਕਾਸੁਤੀਵ) ਲੈਕਚਰ

ਜਰਮਨ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨ ਦੋਸ਼ਾਤਮਕ ਰੂਪ (ਜਰਮਨ ਅਕੂਸੈਟਿਵ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਨਾਂ (ਏਕੇਕੁੱਸਾਟੀਆਈਵੀ)ਜਰਮਨ ਅਕਾਸੁਤਵ ਲੈਕਚਰ, 9. ਗਰੇਡ ਜਰਮਨ ਅਕੂਕੁਟਿਵ, 10 ਗਰੇਡ ਜਰਮਨ ਅਕੂਕੁਟਿਵ, 11 ਕੇਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮ (ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ -i ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਜਰਮਨ ਲੇਖ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ:

"ਡੇਰ" ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ "ਆਈਆਰਆਈ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਈਸਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ.
ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ meden eine ine -i ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ "ਏਨ" ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ.
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ.
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ "ਕੇਨ ਰੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ" ਕੇਨਿਨ ਕਲਾ


ਹੁਣ ਆਓ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ;

ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਅੰਤ ਵਿਚ -n ਜਾਂ -en ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਨ, ਇਹ ਨਾਮਵੰਸ਼-ਸ਼ੈਫਟ, -ਹੀਟ, -ਕੀਟ, -ਇਨ, -ਲੀਈ, -ਰੇਈ, -ੁੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਵਚਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਲੇਖ "ਡੇਰ" ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਮ ਦੇ -i ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਡੇਰ" ਲੇਖ "ਡੈਨ" ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ -n ਜਾਂ -en ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ "ਕਹੋ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ -i ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਪਵਾਦ -i ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ -i ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੋ.

ਲੀਨ ਸਟੇਟ - ਫੋਰਮ
ਮਾਨ (ਆਦਮੀ) ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਮਾਨ (ਆਦਮੀ)
ਡੇਰ ਬਾਲ (ਗੇਂਦ) ਤੋਂ ਬਾਲ
ਡਰੈਸਲ (ਆਰਮਚੇਅਰ) ਸੇਸੈਲ (ਆਰਮਚੇਅਰ) ਤੋਂ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਨਾਮ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਤੋਂ
ਡੇਰ ਮੈਨਸ਼ (ਮਨੁੱਖੀ) ਤੋਂ ਮੈਨਚੇਨ (ਮਨੁੱਖੀ)

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ -i ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀ

ਦਾਸ ਅਯੂਜ (ਅੱਖ) as ਦਾਸ ਅਯੂਜ (ਅੱਖ)
ਦਾਸ ਹਾusਸ (ਘਰ) as- ਦਾਸ ਹਾusਸ (ਘਰ)
ਮਰ ਫਰਾਉ ()ਰਤ) ਮਰਨਾ ਫਰਾਉ ()ਰਤ)
ਮਰ ਡਾਂਗ (ਕੰਧ) ——————– ਮਰ ਡਾਂਗ (ਕੰਧ)

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਮਾਨ (ਇਕ ਆਦਮੀ) ------ ਏਨੀਨ ਮਾਨ (ਇਕ ਆਦਮੀ)
ਈਨ ਫਿਸ਼ (ਇੱਕ ਮੱਛੀ) in ਆਈਨਨ ਫਿਸ਼ (ਇੱਕ ਮੱਛੀ)
ਕੀਨ ਮਾਨ (ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ) ——–ਕੀਨ ਮਾਨ (ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ)
ਕੀਨ ਫਿਸ਼ (ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ) ——— ਕੀਨਨ ਫਿਸ਼ (ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ)

ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਨ-ਏਇਨੈਨ ਅਤੇ ਕੇਇਨ-ਕੇਨਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.

ਕੀਨ ਫਰੂ (ਇਕ notਰਤ ਨਹੀਂ) ਈ ਕੀਨ ਫਰੂ (ਇਕ womanਰਤ ਨਹੀਂ)
ਕੀਨ ਵੋਚੇ (ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ) ਈ ਕੀਨ ਵੋਚੇ (ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਈਈ ਅਤੇ ਕੇਇਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ.


ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਰਮਨ ਕਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ:

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ

ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ

ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ'ਤੇ 9 ਵਿਚਾਰਜਰਮਨ ਨਾਮ -i ਹਾਲੀ (ਜਰਮਨ ਅਕਾਸੁਤੀਵ) ਲੈਕਚਰ"

 1. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
  ਆਦਰਸ਼. ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ
  ਦੇਮ
  ਮਰੋ ਮਰੋ
  das das dem

  1. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ Nominativ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ Akk ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ Dativ ਹੈ

 2. ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਰਰਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

 3. ਕੀ ਸਾਨੂੰ Akkusativ ਵਿੱਚ ein ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ein ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

 4. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "am.in.um ਆਦਿ। ਗਹਿਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 5. ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਨਾਮ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਤੋਂ
  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ -en ਆਇਆ ਹੈ।

 6. nominativ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ
  ਮਾਨ (ਆਦਮੀ) ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਮਾਨ (ਆਦਮੀ)
  ਇਕ ਮਾਨ (ਇਕ ਆਦਮੀ) ------ ਏਨੀਨ ਮਾਨ (ਇਕ ਆਦਮੀ)

  ਇਹ ਦੋ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ