ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ

almancax.com ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰਾਂ ਵਾਂਗ, almancax.com ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੰਨੇ। ਲੌਗ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ (Google, adsterra, setupad, ਆਦਿ) 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
almancax.com ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਐਡਸੈਂਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Google ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ AdSense ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਡਾਰਟ ਕੁਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ.
ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Google ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਉਪਭੋਗੀ Google ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਟ ਕੁਕੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Google ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ (ਜ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ) ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ NAI ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੂਲ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ).

ਕੂਕੀਜ਼

ਸ਼ਬਦ "ਕੂਕੀ ਮੇਕਟਾਡ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬ ਪੰਨਾ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬੀਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

Almanx.com ਲਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਤੇ ਤੇ ਹਨ almanx.com ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਬੂਰਦਾ.

ਸੰਚਾਰ

almancax.com 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ; ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੋ ਸੰਪਰਕ@almancax.com 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ

ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਸਮੂਹ: https://groups.google.com/g/almancax

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ: https://www.facebook.com/groups/almancax/

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: https://www.facebook.com/almancax/

ਸਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ (X) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: https://twitter.com/almancax

ਸਾਡਾ Google ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: https://g.co/kgs/oCbNrZN

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ