ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚਤਮ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ.

ਮੌਡਿ Cਲ ਕੋਰਸ ਬਰਲਿਨ - F + U ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ 16 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1-52 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

BWS ਜਰਮਨਲਿੰਗੁਆ ਬਰਲਿਨ - ਜਰਮਨ ਉਚਾਰਨ

ਇਹ ਬਰਲਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਰਸ ਹੈ. ਇਹ 1984 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ classਸਤਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 2 ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਸਦੀ averageਸਤ ਉਮਰ 16-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 48 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜੀਐਲਐਸ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਬਰਲਿਨ - ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਰਸ

ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ 1983 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 8, ਅਧਿਕਤਮ 12 ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ 18-27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 1-52 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ 20 ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ