ਜਰਮਨ, ਜਰਮਨੀ ਕੈਫੇ ਅਲੈਂਕਸ - ਗਰਮੈਨੈਕਸ

  ਵਿਸ਼ੇ / ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
0 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 22 ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ.
2 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3368 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਵੰਬਰ 23, 2020 ਰਾਤ 12:37-18 ਵਜੇ
ਕੇ: volkanxnumx
1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
1733 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 21 ਅਗਸਤ, 2020, ਸਵੇਰੇ 09: 19:26 ਵਜੇ
ਕੇ: yenicerixnumx
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
1104 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 23 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਰਾਤ 08:24:34 ਵਜੇ
ਕੇ: dilek_xnumx
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
2865 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 03 ਜੂਨ, 2019 ਸਵੇਰੇ 10:24:52 ਵਜੇ
ਕੇ: almanyafatih
ਵੀਜ਼ਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ temmuzxnumx

0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
2469 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਨਵੰਬਰ, 2018, 01: 00:54 ਵਜੇ
ਕੇ: temmuzxnumx
1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3331 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018, 11:52:49 ਵਜੇ
ਕੇ: scurtel
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
2910 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੁਲਾਈ 19, 2018, 09:31:25 ਵਜੇ
ਕੇ: cavusdk
3 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4166 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 04 ਜੂਨ, 2018 ਸਵੇਰੇ 12:39:54 ਵਜੇ
ਕੇ: watercolor
ਅਲਮੈਨਕਸ ਚੈਟ ਸਥਾਨ

ਮਿਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ « 1 2 3 4 ... 46 »

500 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
148468 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਮਈ, 2018 ਸਵੇਰੇ 03: 20: 07 ਵਜੇ
ਕੇ: watercolor
3 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4642 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਈ 09, 2018, 02:57:23 ਵਜੇ
ਕੇ: ustaxnumx
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3017 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 22, 2018, ਸਵੇਰੇ 10:46:43 ਵਜੇ
ਕੇ: MDRTbc
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3078 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਰਚ 22, 2018 ਸਵੇਰੇ 12:06:12 ਵਜੇ
ਕੇ: zinedxnumx
49281 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
6219072 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 05 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਸ਼ਾਮ 02:31:54 ਵਜੇ
ਕੇ: ਕੇ ਗਿਰਝ
6 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
5860 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਨਵੰਬਰ, 2017, 01: 04:24 ਵਜੇ
ਕੇ: tugruloneml
1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3694 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਜੂਨ, 2017 ਸਵੇਰੇ 03:02:35 ਵਜੇ
ਕੇ: amedxnumx
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
9004 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 05 ਜੂਨ, 2017 ਸਵੇਰੇ 09:37:04 ਵਜੇ
ਕੇ: YAMANEF ਨੂੰ
ਫੋਨ ਵਰਰੇਗ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ yenicerixnumx

2 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3961 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 29 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਸ਼ਾਮ 04:39:39 ਵਜੇ
ਕੇ: yenicerixnumx
4 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4291 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 05 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਰਾਤ 09:01:15 ਵਜੇ
ਕੇ: erddinc
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3610 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 12 ਨਵੰਬਰ, 2016, 01: 21:54 ਵਜੇ
ਕੇ: YAMANEF ਨੂੰ
10 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
7849 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਵੰਬਰ 11, 2016 ਰਾਤ 11:27-37 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
ਫੀਲਡ ..

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ NEW Murg

1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3681 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਵੰਬਰ 11, 2016 ਰਾਤ 11:25-24 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3900 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 06 ਨਵੰਬਰ, 2016, 03: 12:25 ਵਜੇ
ਕੇ: muenchnerxnumx
ਕਾਵਿਕ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ tugce_doerj ਹੈ

2 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3767 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 04: 06: 58 ਵਜੇ
ਕੇ: tugce_doerj ਹੈ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ handeizm

1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3869 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 10: 36: 52 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
17 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
14949 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 01 ਜੂਨ, 2016 ਰਾਤ 04:46:18 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
ਜਰਮਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ sawr

2 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4109 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 01 ਜੂਨ, 2016 ਰਾਤ 04:21:17 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3694 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 27, 2016 ਰਾਤ 04: 32:45 ਵਜੇ
ਕੇ: Nazarnet
3 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
10446 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2016 ਰਾਤ 08: 19:52 ਵਜੇ
ਕੇ: ਲੋਨਲ ਕੋਪਲੈਂਡ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ

9 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
10386 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਰਚ 13, 2016, ਸਵੇਰੇ 09:32:27 ਵਜੇ
ਕੇ: ahting ਹੈ
0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3647 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 26 ਨਵੰਬਰ, 2015, 09: 08:01 ਵਜੇ
ਕੇ: almancaxxnumx
XBOX ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾਈ ...

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 3,14 « 1 2 »

11 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
11914 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 05 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 02: 12: 35 ਵਜੇ
ਕੇ: 3,14
4 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4369 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਸਤੰਬਰ, 2015, 01:55:42 ਵਜੇ
ਕੇ: erddinc
7 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
6334 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 22 ਸਤੰਬਰ, 2015, 02:18:44 ਵਜੇ
ਕੇ: ਓਮਰ ਹੈ
**** ABOUT DUISBURG !!! ****

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ egelixnumx

4 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
5176 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 05 ਸਤੰਬਰ, 2015, 11:16:18 ਸਵੇਰੇ
ਕੇ: egelixnumx
trhnfotos

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ trhn

0 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3660 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 27 ਅਗਸਤ, 2015, ਸਵੇਰੇ 01: 50:11 ਵਜੇ
ਕੇ: trhn
3 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
5185 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 12 ਅਗਸਤ, 2015, 08:10:30 ਵਜੇ
ਕੇ: Baybars
1 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
4247 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 04 ਅਗਸਤ, 2015, ਸਵੇਰੇ 12: 26:35 ਵਜੇ
ਕੇ: feritxnumx
ਕਾਰਟੂਨ

ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਨ « 1 2 3 »

31 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
28361 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 01 ਜੁਲਾਈ, 2015, 10:58:06 ਸਵੇਰੇ
ਕੇ: Soziologin-ਡੀ
10 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
6220 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 15 ਜੂਨ, 2015 ਸਵੇਰੇ 12:32:24 ਵਜੇ
ਕੇ: ਮ੍ਯੂਨਿਚ_ਯੂşਕ
2 ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
3236 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 07 ਜੂਨ, 2015 ਰਾਤ 03:39:35 ਵਜੇ
ਕੇ: sawr
ਜਰਮਨ ਅਨੁਵਾਦ | ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ | ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ | ਜਰਮਨ ਸਵੈ-ਤਰੱਕੀ
ਜਰਮਨ ਦਿਨ | ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ | ਜਰਮਨ ਗੀਤ | ਜਰਮਨ ਰੰਗ | ਫੋਰਮ ਆਰਕਾਈਵ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu