ਗੇਹਨ ਕ੍ਰੈਬ ਕੰਜੁਗੇਸ਼ਨ

ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਗੇਨ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜੋੜ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਆ gehen ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਜੋਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗ

ich gehe
du ਗੈਸਟ
er / sie / es geht
w gehen
ihr geht
sie gehen

ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਟੀਰੀਅਮ ਜੋੜ

ich ਅਦਰਕ
du gingst
er / sie / es ਅਦਰਕ
w ਚਲਾ ਗਿਆ
ihr gingt
sie ਚਲਾ ਗਿਆ

ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇਨ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੰਖੇਪ

ich ਹਜ਼ਾਰ gegang
du ਬਿਸਤ gegang
er / sie / es ਹੈ gegang
w ਹਨ gegang
ihr seidema gegang
sie ਹਨ gegang

Plusquamperfekt ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ

ich ਜੰਗ gegang
du wart gegang
er / sie / es ਜੰਗ gegang
w waren gegang
ihr ਵਾਰਟ gegang
sie waren gegang

ਫਿurਟਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗ

ich ਉਹ ਵਿਚ ਸਨ, gehen
du wrest gehen
er / sie / es ਕਦੇ gehen
w werden gehen
ihr ਵਰਡੈੱਟ gehen
sie werden gehen

ਫੁਟੂਰ II ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੇਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ

ich ਉਹ ਵਿਚ ਸਨ, gegang ਉਸ ਦੇ
du wrest gegang ਉਸ ਦੇ
er / sie / es ਕਦੇ gegang ਉਸ ਦੇ
w werden gegang ਉਸ ਦੇ
ihr ਵਰਡੈੱਟ gegang ਉਸ ਦੇ
sie werden gegang ਉਸ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ