ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ

ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਆਖਰੀ 10 ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਸੇਲਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਸੇਲਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਸੇਲਮ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਹੋਵਾਂਗਾ.
ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ.
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਦਿਓ
ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਹੋ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਮਪੇਜ

ਪੁੰਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ infrastructureਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿ byਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ.