ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ - ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ

ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਆਖਰੀ 10 ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਥੱਕੇ ਹੋਏ
ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ
ਗੂਜ਼ਲ ਸੁੰਦਰ
ਚਿਕ ਬਾਲਕ
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ
ਵਧੀਆ ਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਰਟਰ
ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
imeizing imeizing
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਮਪੇਜ

ਪੁੰਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ infrastructureਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿ byਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ.