ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ, ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅਲਵਿਦਾ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ.ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਭਾਗ ਸਾਰਣੀ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿ .ਆਂ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ.ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ.


ਸਵੈ-ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.

 • ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਡਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
  (ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?)
 • ਹਾਇ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ?
  (ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ?)
 • ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
  (ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਈਡਾ ਹਾਂ.)
 • ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
  (ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਈਡਾ ਹਾਂ.)
 • ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਡਾ ਹੈ.
  (ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਈਡਾ ਹੈ.)ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅੱਛਾ ਲਗਿਆ. ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ
 • (ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ।)

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ useੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ

1. ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜੋਸ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕੋਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ.

ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜੋਸ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਕੋਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ.

2.ਹਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿ Yorkਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਂ.

ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿ York ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਾਂ.

3. ਹੇਲੋ. ਮੈਂ ਡੇਰੇਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਪੋਰਟੁਗੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ.

ਨਮਸਤੇ. ਮੈਂ ਡੈਰੇਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ.

ਉਪਰੋਕਤ ਨਮੂਨੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁ basicਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

 • ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? (ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? (ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? (ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ?)
 • ਤੁਸੀਂਂਂ ਕਿਥੋ ਆਏ ਹੋ? (ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?)
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? (ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?)
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?)
 • ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? (ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?)
 • ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?)
 • ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? (ਕਿੱਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ l?)
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

“ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕਾਰਾ ”ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਹਾਂ.

ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ / ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ; 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਜਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ / ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? / ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? / ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ…?

ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹੈ? / ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? / ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? / ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ:

ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ / ਪਿਆਰ / ਅਨੰਦ / ... (ਖੇਡਾਂ / ਫਿਲਮਾਂ /… /)

ਮੈਂ ਪਿਆਰ / ਪਿਆਰ / ਅਨੰਦ / ... (ਖੇਡਾਂ / ਫਿਲਮਾਂ /… /)

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ...

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ...

ਮੈਂ…

ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ

ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਹੈ ... / ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਂ ...

ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ... / ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਾਂ ...

ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹਨ ... / ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਹੈ ...

ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ... / ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ...

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਹੈ…

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ...


ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਹੈ ...

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ...

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ...

ਮੈਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ...

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ...

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ...

ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ... (ਸਥਾਨਾਂ) ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ...

ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ... ਮੈਂ (ਸਥਾਨਾਂ) ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ...

ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ / ਨਾਪਸੰਦ / ...

ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ / ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ /…

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ / ਪੀਣ ਹੈ…

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ / ਪੀਣ ...

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਇਕ / ਬੈਂਡ ਹੈ ...

ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਇਕ / ਬੈਂਡ ...


ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਿਨ ਹੈ ... ਕਿਉਂਕਿ ...

ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦਿਨ ... ਕਿਉਂਕਿ…

ਕਿਉਂਕਿ: (ਸਵੈ-ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ)

ਕਿਉਂਕਿ: (ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ)

ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ

ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ

ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ.

ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ.

ਮੈਂ ਉਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਇਹ ਆਰਾਮਦਾਇਕ / ਪ੍ਰਸਿੱਧ / ਵਧੀਆ /…

ਸ਼ੌਕ - ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ.

ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਡਰਾਇੰਗ

ਕੰਪਿ computerਟਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਫਿੰਗ

ਸਟੈਂਪਾਂ / ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ...

ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣਾ

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ

ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਪਾਰਕ / ਬੀਚ / ਚਿੜੀਆਘਰ / ਅਜਾਇਬ ਘਰ / ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ...

ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਗਾਉਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਈਕਿੰਗ,…

ਫਿਲਮਾਂ: ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਕਾਮੇਡੀ, ਰੋਮਾਂਸ, ਡਰਾਉਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਥ੍ਰਿਲਰ, ਕਾਰਟੂਨ,…

ਖੇਡਾਂ: ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੈਨਿਸ, ਯੋਗਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਦੌੜ, ਫੜਨ,…

ਖੇਡਾਂ: ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੈਨਿਸ, ਯੋਗਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਦੌੜ, ਫੜਨ,…

ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਵਾਲ:

ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? / ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ / ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? / ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ?

ਉੱਤਰ:

“ਮੈਂ ਹਾਂ… / ਮੈਂ ਹਾਂ… / ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ… / ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ… / ਮੈਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ… (ਦੇਸ਼) ਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ… (ਕੌਮੀਅਤ)

ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ… "

“ਮੈਂ… / ਹਾਇ… / ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… / ਮੇਰਾ ਵਤਨ… / ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ… (ਦੇਸ਼)

ਮੈਂ ਹਾਂ… (ਕੌਮੀਅਤ)

ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ …"

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? / ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? / ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ:

ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ... / ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ... (ਸ਼ਹਿਰ)

ਮੈਂ… (ਨਾਮ) ਗਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇਥੇ…

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ…

ਮੈਂ ਇਥੇ / ਤੋਂ… ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ...

“ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ… / ਮੇਰਾ ਪਤਾ… (ਸ਼ਹਿਰ)

… (ਨਾਮ) ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ…

ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ… ਉਦੋਂ ਤੋਂ /…

ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ... "

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਮੈਂ… ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ…

ਮੈਂ ਲਗਭਗ / ਲਗਭਗ / ਲਗਭਗ ...

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ / ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.

“ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ…

ਮੈਂ ਲਗਭਗ / ਲਗਭਗ / ਹੋ ਗਿਆ / ਰਹੀ ਹਾਂ

ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ / ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ”

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਵਾਲ:

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? / ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ / ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ… (ਨੰਬਰ) ਲੋਕ ਹਨ. ਉਹ…

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ... (ਨੰਬਰ) ਹਨ.

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ… (ਨੰਬਰ) ਲੋਕ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ…

ਮੈਂ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਮੇਰੇ ਕੋਲ… ਭਰਾ ਅਤੇ… (ਨੰਬਰ) ਭੈਣ ਹੈ।

“ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ… (ਨੰਬਰ) ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ…

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ… (ਨੰਬਰ) ਲੋਕ ਹਾਂ.

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ… (ਨੰਬਰ) ਲੋਕ ਹਨ.

ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ...

ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਮੇਰੇ ਕੋਲ… ਭਰਾ ਅਤੇ… (ਨੰਬਰ) ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ”


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋ?

ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। / ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ

ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱ. ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ / ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ.

ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਤੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਐਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ.

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਜਰ / ਵਿਭਾਗ: ਲੇਖਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਕਲਾ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ (ਲੇਖਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ, ਕਲਾ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ) .

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ?

ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ / ਦੂਜੇ / ਤੀਜੇ / ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ / ਦੂਜੇ / ਤੀਜੇ / ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ.

ਮੈਂ ਐਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ.

ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ.

ਮੈਂ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹਾਂ

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕਲੋਜ਼

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ / ਸਹੇਲੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ / ਸਹੇਲੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਵਿਆਹੁਤਾ / ਕੁਆਰੇ / ਰੁਝੇਵੇਂ / ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ / ਕੁਆਰੇ / ਰੁਝੇਵੇਂ / ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ / ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ / ਡੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇੱਕ… (ਕਿਸੇ) ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ… ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ).

ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ

ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ

ਇਹ ਜਟਿਲ ਹੈ.

ਕੰਪਲੈਕਸ.

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ / ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ / ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ / ਸਹੇਲੀ / ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ.

ਮੈਂ… (ਕਿਸੇ ਨਾਲ) ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ… (ਕਿਸੇ ਨਾਲ) ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੇਰਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ / ਰਤ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ / womanਰਤ ਹਾਂ.

ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ / ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ / ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ / ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ.

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ / ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ.

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ()ਰਤ) / ਵਿਧਵਾ (ਆਦਮੀ) ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ()ਰਤ) / ਵਿਧਵਾ (ਮਰਦ) ਅਮ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਮ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ… (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ) ਹੈ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ… (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ) ਹੈ

ਮੈਂ ਇੱਕ ... ਵਿਅਕਤੀ / ਮੈਂ ਹਾਂ (ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇੱਕ ... ਮਾਨਵ / ਮੈਂ ... (ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ) ਹਾਂ.

ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ... (ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ)

ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣ… (ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ).

ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ...

ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ...

ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ.

ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਮਲ, ਸੁਹਿਰਦ, ਰਚਨਾਤਮਕ, ਮਿਹਨਤੀ, ਕਠੋਰ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਆਲਸੀ, ਕੰਜਰ, ਸੰਵੇਦਹੀਨ (ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਾਂਤ, ਦਿਆਲੂ, ਕੋਮਲ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਮਿਹਨਤੀ, ਬੇਰਹਿਮ, ਬੇਵਫਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ) ) ਆਲਸੀ, ਕੰਜਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ).

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੰਵਾਦ

 • ਲਿੰਡਾ ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿੰਡਾ ਹੈ
 • ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਹਾਂ
 • ਲਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਹੋ?
 • ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਹਾਂ
 • ਲਿੰਡਾ ਵਾਹ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹਾਂ
 • ਮਾਈਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹੋ?
 • ਲਿੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
 • ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ
 • ਲਿੰਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 • ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਟੈਕਸਟ

“ਹਾਇ, ਮੈਂ ਜੇਨ ਸਮਿਥ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਂਡਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ. "

ਤੁਰਕ:

“ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜੇਨ ਸਮਿਥ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ. ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ. "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦਾਹਰਨ 2

ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋਸਫ, ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਘਮ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫੈਨੀ ਹੈ. ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੀਜੇ ਓਲੀਵਰ ਹੇਲਡੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਸ਼ੁਲਜ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗਰ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਫੈਨੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.


ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਸਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਘਮ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫੈਨੀ ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੀਜੇ ਓਲੀਵਰ ਹੇਲਡੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੌਬਿਨ ਸ਼ੁਲਜ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਮਬਰਗਰ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਫੈਨੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਟੈਕਸਟ 3 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਹਾਇ ਐਲਿਸ,

“ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਲਿ .ਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਬਣਾਏ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਬੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਕਸਾਈਡ ਬੋਟਸ ਵਿਖੇ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ. "

ਹੈਲੋ ਏਲੀਜ,

“ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਸਲਿ .ਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਸ ਬਣਾਏ ਹਨ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਬੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੌਕਸਾਈਡ ਬੋਟਸ ਵਿਖੇ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ”

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਟੈਕਸਟ. ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ. ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.'ਤੇ 4 ਵਿਚਾਰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਾਕ"

 1. ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਰੋਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਵੀਵੇਲਵ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ
  ਸਲੋਮ ਮੇਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਰੋਦਾ ਯੋਸ਼ਿਮ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ

 2. ਸਲੋਮ ਮੇਨਿੰਗ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੌਕਸਟਾਮੁਰਾਤੋਵਾ ਯੋਸ਼ੀ ਹੈ 24 ਤਾ ਯਸ਼ਸ਼ ਜੋਇਮ ਯੂਕੋਰੀ ਚਿਰਚਿਕ ਤੁਮਨੀ ਉਇਦਾ ਦਾਦਮ ਓਇਮ ਉਕਮ ਬਿਲਾਨ ਯਸ਼ਯਮੀ

 3. ਆਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ

ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ