ਤੁਰਕੀ-ਇੰਗਲਿਸ਼-ਫ੍ਰੈਂਚ-ਜਰਮਨ ਕੋਸ਼ - ਲੋਡੋਸ ਲੂਗਾਟ

ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਤੁਰਕੀ-ਇੰਗਲਿਸ਼-ਫ੍ਰੈਂਚ-ਜਰਮਨ) 65 ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸੁੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ.

ਜ਼ਿਪ ਅਕਾਇਵ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ SETUP.EXE ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓ (ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.
ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਬਟਨ ਨਾਲ ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੌਡੋਸ ਲੂਗਟ 2000 ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.
ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ?
ਇਹ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਵਰਣਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਕ-ਕਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ

ਅਲਮੈਨਕਸ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਫਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ