ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਬਕ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”, “ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”, “ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”।ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ.

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰਮ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.


ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਬਕ

 1. ਜਰਮਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
 2. ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ
 3. ਜਰਮਨ ਦਿਨ
 4. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
 5. ਜਰਮਨ ਆਰਟਿਕਲਜ਼
 6. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਲੇਖ
 7. ਜਰਮਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲੇਖ
 8. ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ
 9. ਜਰਮਨ ਪਰੰਪਰਾ
 10. ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ
 11. ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ
 12. ਜਰਮਨ ਪਹਿਰ
 13. ਜਰਮਨ ਬਹੁਵਚਨ, ਜਰਮਨ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ
 14. ਜਰਮਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ
 15. ਜਰਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੀ ਅੱਕੂਸੈਤਵ
 16. ਜਰਮਨ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਹਨ
 17. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਰਮਨ ਸੀ
 18. ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ
 19. ਜਰਮਨ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ
 20. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
 21. ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼
 22. ਜਰਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ
 23. ਜਰਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲਾਜ਼
 24. ਜਰਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ - ਪ੍ਰਸੰਸਾ
 25. ਜਰਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤਣਾਅ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ
 26. ਜਰਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੈੱਟਅਪ
 27. ਜਰਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਡ
 28. ਜਰਮਨ ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ
 29. ਜਰਮਨ ਰੰਗ
 30. ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
 31. ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ
 32. ਜਰਮਨ ਕਰਾਫਟਸ
 33. ਜਰਮਨ ਆਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ
 34. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
 35. ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ
 36. ਜਰਮਨ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
 37. ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ
 38. ਜਰਮਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਡ
 39. ਜਰਮਨ ਪਰਫੈਕਟ
 40. ਜਰਮਨ ਪਲਸਕੁਮਪ੍ਰਫੈਕਟ
 41. ਜਰਮਨ ਫ਼ਲ
 42. ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
 43. ਜਰਮਨ ਸ਼ੌਕ

ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਾਦ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ.


ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਸਿਖਲਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਰਮਨ ਟੈਸਟ, ਅਭਿਆਸ, ਜਰਮਨ ਆਡੀਓ ਪਾਠ, ਵੀਡੀਓ ਜਰਮਨ ਸਬਕ.

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

 ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ