ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਕੀ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ?' ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਔਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ: ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ

ਇਸ ਲਈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਟਾਸਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।


ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਢੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।


ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏਗੀ 🙂

ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ "ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ"ਸਵਾਲ ਹੈ। Youtube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੌਨ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ.

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਆਓ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਢੰਗ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ: ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਨਤੀਜਾ: ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, "ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ?","ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ”,“ਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ