ਟੈਗ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ : https://almancax.com



ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ : ਜਰਮਨ ਐਕਸ

ਸਥਾਪਨਾ / ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ : 24 / 12 / 2005

ਸਾਹਿਬੀ : ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਡਗਮਾਰ ਕੈਸਰ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ : ਵਿਦਿਅਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਨ : ਨੀਲਫਰ ਬਰਸਾ ਤੁਰਕੀਏ

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਨੀਲਫਰ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਮੇਲ ਪਤਾ : iletisim@almancax.com

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਨਤੀਆਂ : iletisim@almancax.com

ਸੰਪਾਦਕ, ਲੇਖਕ : ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਡਾਗਮਾਰ ਕੈਸਰ, ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਡੇਮ ਗਊਸਰ, ਜਰਮਨ ਅਧਿਆਪਕ ਏਲੀਅਸ ਸਟੀਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਫੀਆ ਲੋਰੇਂਜ਼, ਸੰਪਾਦਕ ਤੁਲਿਨ ਡੇਮਿਰ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ : ਸੂਤ ਡੇਨਿਜ਼

ਭਜੀ : ਸੂਤ ਡੇਨਿਜ਼

ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ :

ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਸਮੂਹ: https://groups.google.com/g/almancax

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ: https://www.facebook.com/groups/almancax/

ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: https://www.facebook.com/almancax/

ਸਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ (X) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: https://twitter.com/almancax

ਸਾਡਾ Google ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ: https://g.co/kgs/oCbNrZN