ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੰਬ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਡਰੌਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ: ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗੀ।


ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਐਪ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 🙂 ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਐਪਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 0,00001 TL ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ XNUMX GB ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.000 TL ਅਤੇ 2.000 TL ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 1.000 TL ਜਾਂ 5.000 TL ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, 10.000 ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਘੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ "ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੰਟ" ​​ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲਿੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੌਨ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਇੱਕ YouTube ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਮਗਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਐਂਡਰੌਇਡ ਜਾਂ ਆਈਓਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ: ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ

ਐਪ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ TL ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 🙂

ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਜੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਫਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣੋ। ਗੋਲਡ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋ ਪਲੈਟੀਨਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣੋ ਆਦਿ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਐਪ ਬਰਬਾਦੀ

ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 TL ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 100 TL ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਕਮਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਈ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇਗੀ?

ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 4000 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 100 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4000 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 TL ਕਮਾਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ. ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਾਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਈਫਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖੋ yaw he

ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਮੁਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ