ਜਰਮਨ ਨਾਮ

0

ਇਸ ਸਬਕ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਨਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖ ਸਕੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਮ (ਸਾਰਥੇਟਿਵ) ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਵਚਨ, ਬਹੁਵਚਨ, ਸਰਲ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ, ਸੰਖੇਪ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੋਗ-ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 250.000 ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁ theਲੇ ਨਾਮ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ (ਡੇਰ, ਦਾਸ, ਡਾਈ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਨਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਹ;

ਮਰਦਾਨਾ ਸੈਕਸ (ਮਰਦ ਨਾਮ)
ਮਾਦਾ ਜੀਨਸ (Femaleਰਤ ਨਾਮ)
ਨਿਰਪੱਖ ਨਸਲ (ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਨਾਮ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਹਨ.

ਵਰਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ "ਡੇਰ" ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, dieਰਤ ਨੂੰ "ਮਰ" ਲੇਖ ਵਾਲੇ wordsਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ "ਦਾਸ" ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਜਰਮਨ ਮਰਦਾਨਾ ਲਿੰਗ (ਮਰਦ ਨਾਮ)

ਅੱਖਰਾਂ -en, -ig, -ich, -ast ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ nouns ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਦਿਨ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੌਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਰਦ ਹਨ.

ਜਰਮਨ Femaleਰਤ ਨਸਲ (Femaleਰਤ ਨਾਮ)

ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ - ਈ, -ੁੰਗ, -ਕਿਟ ,, -ਆਈਓਨ, - ਇਨ, -ਈ, -ਇਹ ਨਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨੰਬਰ, ਫੁੱਲ, ਨਦੀ, ਨਦੀ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਦਾ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਸਲ (ਲਿੰਗ ਰਹਿਤ ਨਾਮ)

ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼, spਲਾਦ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਨਹੀਂ: ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲਓ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ methodੰਗ, ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.