ਜਰਮਨ ਇਲਸਟਰੇਟਿਡ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਹੈਲੋ, ਇਸ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਬਕ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ (ਡਾਇ ਗੇਮਸੀ). ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕਵਚੜ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਅਸੀਸਾਂ, ਰੰਗੀਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ. ਦੋਨੋ ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਫ਼ਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ.

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਜਰਮਨ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਤਲ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵੀਂ ਜਾਂ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, 9 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ.

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਓ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਖੀਏ.

ਗਰਮਾਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਇਮੇਜਡ ਸਬਜੈਕਟ

 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਪਿਆਜ਼

ਮਰ ZWIEBEL - ਪਿਆਜ਼


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਲਸਣ

DER KNOBLAUCH - ਗਾਰਲਿਕ


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਆਲੂ

ਡੀਆਈਈ ਕਾਰਟੋਫੈਲ - ਪੋਟਾਟੋ


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਟਮਾਟਰ

ਟਮਾਟ ਮਰ - ਟੋਮੈਟੋਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਮਿਰਚ

DER PEFEFFER - PEPPER


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਖੀਰੇ

ਮਰ ਮਰਨ - ਸਲੈਟਾਲਿਕ


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਗਾਜਰ

ਡੀਆਈਏ ਕਾਰੋਟੇ - ਕੈਰੋਟ


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਬੈਂਗਨ

DIE AUBERGINE - EGGPLANT


 

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਸਲਾਦ

DER ਸਲਾਦ - ਸਲਾਦਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਗੋਭੀ

ਡੇਰ ਕੋਹਲ - ਗੋਭੀ


ਜਰਮਨ ਨੌਟਸ

 

ਜਰਮਨ ਗਿਰੀਦਾਰ - ਹੇਜ਼ਲਨਟ

ਮਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਹੈਜ਼ਨਲਟ


 

ਜਰਮਨ ਗਿਰੀ - ਅਖਰੋਟ

ਮਰਨ ਵਾਲਨਸ - ਵਾਲੰਟ


 

ਜਰਮਨ ਗਿਰੀ - ਬਦਾਮ

ਮਰ ਮੰਡਲ - ਬਹੁਤਜਰਮਨ ਗਿਰੀ - ਪਿਸਟਾ

ਡੀਆਈ ਪਿਸਟਾਈਜ਼ - ਪਿਸਟਾਓ


 

ਜਰਮਨ ਗਿਰੀ - ਮਿਸਰ

DER MAIS - EGYPT

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਜੇਮਜ਼) ਸਾਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ appropriateੁਕਵੇਂ withੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ toਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ.

ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਗਰਮਾਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼

ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਸਕੋ.

ਜਰਮਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼
ਦਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ
ਡੇਰ ਪੀਫਰ ਮਿਰਚ
ਮਰ ਗੂਰਕੇ ਖੀਰਾ
ਟੋਮੈਟ ਮਰ ਟਮਾਟਰ
ਮਰ Kartoffel ਆਲੂ
ਮਰਨ ਜਿਵੇਬਲ ਪਿਆਜ਼
ਡੇਰ ਨੌਬਲੋਚ ਲਸਣ
ਡੇਰ ਸੇਲਟ ਸਲਾਦ, ਸਲਾਦ
ਡੇਰ ਸਪਿਨੈਟ ਪਾਲਕ
ਮਰ ਪੀਟਰਸਿਲਿ ਪਾਰਸਲੇ
ਡੇਰ ਲਾਉਚ Leek
der blumenkohl ਗੋਭੀ
ਡੇਰ ਰੋਜ਼ੈਨਕੋਹਲ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਮਰਨ ਕਰੋੋਟੇ ਗਾਜਰ
der Kürbis ਕਾਬਕ
ਡੇਰ ਸੇਲਰੀ ਅਜਵਾਇਨ
ਮਰਨ Okraschote ਭਿੰਡੀ
ਮਰ ਵੇਈ ਬੋਹਨੇ ਹੈਰੀਕੋਟ ਬੀਨ
ਮਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਹਨੇ ਹਰੀ ਫਲੀਆਂ
ਮਰ ਈਰਬਸੇ ਮਟਰ
ਮਰ eggplant
ਮਰ ਆਰਟਿਸਕੋਕ ਆਂਟਿਚੋਕ
ਡੇਰ ਬਰੁਕੋਲੀ ਬਰੌਕਲੀ
ਡੇਰ ਡਿਲ ਡਿਲ

ਬੇਸ਼ਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਰਮਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਗਰਮੈਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲੇਸ

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਡ

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਡ

ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ. ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ "Ich esse nicht gern Gemüse"ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ;

 • Ich esse nicht gern Gemüse : ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ

ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ?

 • Ich esse Gern Gemüse : ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ "ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ"ਨਾਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ”. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ "ਨਾਸ਼ਬਦ ”ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਓ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਕਰੀਏ. ਹੇਠਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

 • Ich esse Gern Maise : ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • Ich esse Gern Carotten : ਮੈਨੂੰ ਗਾਜਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ
 • ਇਚ ਐੱਸ ਗੈਰਨ ਜ਼ੂਏਬਲਿਨ ਅੰਡ ਕਾਰਟੋਫੈਲਨ : ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ
 • Ich esse Gern Gemüse : ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • Ich esse gern Obst und Gemüse : ਮੈਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • Ich esse ਨਾ ਕੀਟਾਣੂ ਮੱਕੀ : ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
 • Ich esse ਨਾ ਕੀਟਾਣੂ : ਮੈਨੂੰ ਗਾਜਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
 • ਇਚ ਏਸੇ ਨੀਚਟ ਜਰਨਨ ਜ਼ੁਏਬਲਿਨ ਅੰਡ ਨੋਬਲੌਚੇਨ : ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਈਏ.

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਡ

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਡ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਬੱਚਾ "Ich ਮੈਗ ਕੀਨ Gemüse. Ich ਮੈਗ ਓਬਸਟ"ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ “ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ (ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ) ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਪਸੰਦ ਹੈ"ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਨਿਕਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ "ਕੀਨ" ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਕਰੀਏ; ਪਿਛਲੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਨਿਚਟ” ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ “ਜੀਰਣ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, “ਨਿਚਟ” ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ "Ich Mag kein Gemüse". ਕਿਉਕਿ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਨਿਕਟ” ਦੀ ਥਾਂ “ਕੀਨ” ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਗਰਮਾਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟਮਾਟਰ ਬਾਰੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ:

 • ਦਾਸ ist ein Obst : ਇਹ ਇਕ ਫਲ ਹੈ
 • Es ist ਸੜਨ : ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ
 • Es ist saftig : ਉਹ ਰਸਦਾਰ ਹੈ
 • ਐੱਸ ਟੋਪੀ ਕਲਿਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ : ਉਹ ਹੈ; ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ (ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਦਾ ਹੈ)

ਨਹੀਂ: ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਫਲ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ "ਦਾਸ ist ein Gemüseਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ”.


ਜਰਮਨ ਮਿਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਰਮਨ ਮਿਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ:

 • ਦਾਸ ist ein Gemüse : ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ
 • Es ist grün und lang : ਉਹ ਹਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹਨ
 • ਐੱਸ ਟੋਪੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
 • Es ist gesund : ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਗਾਜਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਰਮਨ ਗਾਜਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ:

 • ਦਾਸ ist ein Gemüse : ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ
 • Es ist lang : ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ
 • Es ist ਸੰਤਰੇ ਦਾ : ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਹੈ
 • ਐੱਸ ਟੋਪੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ : ਉਹ ਹੈ; ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


ਜਰਮਨ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਰਮਨ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ:

 • ਦਾਸ ist ein Gemüse : ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ
 • Es ist oval : ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ
 • ਐੱਸ ਟੋਪੀ ਫਾਸਪੋਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ : ਉਹ ਹੈ; ਫਾਸਫੋਰਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਰਮਨ ਆਲੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਰਮਨ ਆਲੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ:

 • ਦਾਸ ist ein Gemüse : ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ
 • Es ist ਅੰਡਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਕ ਬ੍ਰੌਨ : ਇਹ ਗੋਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਹੈ
 • ਐੱਸ ਟੋਪੀ ਕਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ : ਉਹ ਹੈ; ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
 • Es ist lecker : ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹਨ. ਆਓ ਹੇਠਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਪਰੋਕਤ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ.

 1. ਜਰਮਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ I ਅਤੇ ਲੋਅਰਕੇਸ I ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅੱਖਰ i ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 2. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚਿਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਕ ਜੀਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਨਾਮਵੰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸਰਵਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ;

 • ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ.
 • ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸਿੱਖੇ.
 • ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਜੋ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਟੈਗਸ: , , , , , , , , , , , , , , ,

ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਲਿੰਕ