ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

44

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਮਕ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਮੌਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇਦਿਨ, ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ.

ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ.
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ.
ਫੇਰ ਆਓ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ.
ਫਿਰ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਵੇਖੀਏ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ (ਡੇਰ ਮੋਨੇਟ)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਾ
1ਜਨਵਰੀ7ਜੂਲੀ
2ਫਰਵਰੀ8ਅਗਸਤ
3ਮਾਰਚ9ਸਤੰਬਰ
4ਅਪ੍ਰੈਲ10ਅਕਤੂਬਰ
5ਮਈ,11ਨਵੰਬਰ
6ਜੂਨੀ12ਦਸੰਬਰ

ਕੀ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਸਿੱਖੋ!

ਹੁਣ ਆਓ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ:
ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,: ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਨਵਰੀ: ਜਨੂਆਰ (ਯਾਨੂਅਰ)

ਫਰਵਰੀ: ਫਰਵਰੀ (februar)

ਮਾਰਚ: ਮਾਰਜ (ਮੈਜਟਸ)

ਅਪ੍ਰੈਲ: ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ)

ਮਈ: ਮਾਈ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਜੂਨ: ਜੂਨ (ਯੁਨੀ)

ਜੁਲਾਈ: ਜੁਲੀ (ਯੂਲੀ)

ਅਗਸਤ: ਅਗਸਤ (ਅਗਸਤ)

ਸਿਤੰਬਰ: ਸਤੰਬਰ (zeptemba :)

ਅਕਤੂਬਰ: ਓਕਟਰ (ਓਕਟੋ: ਬਾ :)

ਨਵੰਬਰ: ਨਵੰਬਰ (novemba :)

ਦਸੰਬਰ: ਦਸੰਬਰ (detsemba :)

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਦੋਸਤ, ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ:

 • ਡੇਰ ਏਰਸਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜਨੂਅਰ
 • ਡੇਰ ਜੇਵੇਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟੀ ਫਰਵਰੀ
 • ਡੇਰ ਡਰੀਟ ਮੋਨਟ ਹੈਜੈੱਟ ਮਾਰਜ
 • ਡੇਰ ਵਿਏਟੇ ਮੋਨਾਟ ਹੈਜੈਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ
 • ਡੇਰ ਫ਼ੂਫਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਮਾਈ
 • ਡੇਰ ਸੀਚੇਸ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਜੂਨੀ
 • ਡੇਰ ਸਿਏਬਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇੱਸਟ ਜੂਲੀ
 • ਡੇਰ ਅਚਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਅਗਸਤ
 • ਡੇਰ ਨਿਊਨੇਟ ਮੋਨਾਟ ਹਾਏਸਫ ਸਤੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜਹੇਨਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਿਟ ਅਕਤੂਬਰ
 • ਡੇਰ ਅਲਫੇਟੇ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਨਵੰਬਰ
 • ਡੇਰ ਜ਼ਵਾਟਫੈਟ ਮੋਨਟ ਹਾਇਸਟ ਦਸੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.. ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ.

ਹੇਠ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਲਿਖਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਤਝੜ : ਡਿੱਗ

ਵਿੰਟਰ : ਸਰਦੀ

ਬਸੰਤ : ਬਸੰਤ

Sommer : ਗਰਮੀ

ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ?

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਵਿੰਟਰ

ਵਿੰਟਰ

ਬਸੰਤ

ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ

Sommer

Summer

ਪਤਝੜ

ਆਟੋਮੈਨ

ਦਸੰਬਰਦਸੰਬਰਮਾਰਚਮਾਰਟਜੂਨੀਹੈਜ਼ੀਨਸਤੰਬਰEylül
ਜਨਵਰੀਜਨਵਰੀਅਪ੍ਰੈਲਨੀਸਾਨਜੂਲੀਟੈਂਮਜ਼ਅਕਤੂਬਰਏਕਮ
ਫਰਵਰੀਫਰਵਰੀਮਈ,ਮੇਜਅਗਸਤਅਗਸਤਨਵੰਬਰਨਵੰਬਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ

ਬਸੰਤ: ਫਰੁਲਿੰਗ (ਫਰੂ: ਲਿੰਗ)

ਗਰਮੀ: ਸੋਮੇਰ (zo: mır)

ਪਤਝੜ: ਹਰਬਸਟ (ਹਰਪਸਟ)

ਵਿੰਟਰ: ਵਿੰਟਰ (ਵਿੰਟਰ)

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ.

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ;

ਡੀਜ਼ੰਬਰ, ਜੈਨੁਆਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜੂਨੀ, ਜੂਲੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਸਤੰਬਰ, ਓਕਟੋਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਂ:

ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ?

(ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)

 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist Oktober. (ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਜੂਨੀ. (ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist अप्रैल. (ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • ਮੋਨਤ ist ਮਾਈ. (ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿਚ ਹਾਂ)
 • ਵੈਲਚਰ ਮੋਨੈਟ ਕੀ ਹੈਟ? (ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?)
 • Monat ist ਜਨੂਅਰ. (ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ)

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਓ ਹੁਣ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ relevantੁਕਵਾਂ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦਿਨ

ਜਰਮਨੀ ਦਿਨ
ਸੋਮਵਾਰਸੋਮਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰਮੰਗਲਵਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰਬੁੱਧਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰਵੀਰਵਾਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰਐਤਵਾਰ ਨੂੰ

ਜਰਮਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਮੂਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Almanca Aylar ve Almanca Mevsimler Takvim
ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਮਨ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 9 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਰਮਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ 10 ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

35.000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਰਮਨ learningਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ.

ਅਲੈਂਕੈਕਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜਰਮਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ

ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤੁਰਕੀ ਲੈਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
44 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 1. zeynep ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 🙂

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਬਿਲਕੁਲ

 2. Erdogan ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 3. ਸੇਲਿਨ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ

 4. ਕਹਾਣੀ ਮਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  superrr ਕੁਝ

 5. ਟਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ

 6. ਰਮਾਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਹੈ

 7. ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਹੋ

 8. ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ

 9. ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ

 10. oramagomaburamago ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

 11. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ n ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

 12. ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 13. ਐਮਿਰਹਾਨ ਸਟੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ।

 14. ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ :-D

 15. þamil ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਯਾਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ :/

 16. betül ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ

 17. betül ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ

 18. semanur akdag ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ?

 19. ਚੁੰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 20. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਧੰਨਵਾਦ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

 21. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 22. ਅਟਾਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ

 23. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ii

 24. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

 25. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਸੁਪਰ

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ
   ??

 26. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  slm

 27. ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ 🙂

 28. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਸਾਈਟ

 29. ਈਸਿਨ ਸੇਟਿਨਡਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਜਰਮਨ ਅਤਾਤੁਰਕਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ

 30. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਗੂਜ਼ਲ

 31. ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।

 32. sane aq ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼

 33. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ YAAAAAAA
  ਜਰਮਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ YAAA ਹੈ

  1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   ਜਰਮਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ

   1. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਨੌਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰ, ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ

  2. Bok ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

   heee ਯਕੀਨਨ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਬਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

   1. erdal ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

    ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ

 34. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਕੋਈ ਬਸੰਤ

 35. ਅਗਿਆਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ !!!!!

 36. Seda ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ।
  ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਮਨੈਕਸ

 37. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ।

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.