ਗਰੇਡ 10 ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਬਕ

ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਰਮਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਧਾਰਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਰਮਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 11 ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ.


10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠ

ਜਰਮਨ ਨੰਬਰ

ਜਰਮਨ ਰੰਗ

ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਧਾਰਾ

ਜਰਮਨ ਕਰਾਫਟਸ

ਜਰਮਨ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲਾਜ਼

ਜਰਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਕ

ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼

ਜਰਮਨ ਕੀ ist das ਸੀ?

ਜਰਮਨ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾਈ

ਜਰਮਨ ਈਨ ਈਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲੇਖ

ਜਰਮਨ ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਉਨਸ

ਜਰਮਨ ਗੇਨ ਵਰਬ ਕਨਜੁਏਸ਼ਨ

ਜਰਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਜਰਮਨ ਹੋਸਵੇਅਰ

ਜਰਮਨ ਰਸੋਈ ਗਾਰਡ

ਜਰਮਨ ਦਾਤੀਵ

ਜਰਮਨ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਨਾਮ

ਜਰਮਨ ਮੌਸਮ

ਜਰਮਨ ਅੰਗ

ਜਰਮਨ ਫ਼ਲ

ਜਰਮਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਜਰਮਨ ਸ਼ੌਕ

ਜਰਮਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ

ਜਰਮਨ ਪਸ਼ੂ

ਜਰਮਨ

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ * ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ